Đổi font chữ trên windows 10

Đổi font chữ trên windows 10. Có vô số thứ bạn có thể thử nghiệm trên máy tính Windows. Trong thực tế, nếu bạn muốn đào sâu hơn vào các thiết lập Windows, bạn có thể tùy chỉnh máy tính của bạn trong phạm vi ý tưởng của bạn. Một trong những điều cơ bản nhất mà bạn có thể làm là thay đổi phông chữ mặc định. Thông thường trên Windows 10 phông chữ mặc định là “Segoe UI” Nếu bạn đã chán và muốn cá nhân hóa với phông chữ bạn chọn thì bài viết này sẽ hướng dẫn một trong những cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10.

Đổi font chữ trên windows 10
Đổi font chữ trên windows 10

Đổi font chữ trên windows 10

Thay đổi font mặc định của Windows 10 bằng cách sử dụng Registry Editor

Mở Start menu và gõ “Font” vào khung search. Trong bảng điều khiển nhấp vào folder “Fonts” để mở nó.

Tìm phông chữ mà bạn muốn sử dụng và lưu ý cẩn thận cách đánh vần vì điều này rất quan trọng.

Bây giờ, chuột phải vào màn hình desktop chọn mở một tập tin Notepad trống, sao chép và dán các dòng sau vào nó:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]

“Segoe UI (TrueType)”=””

“Segoe UI (TrueType)”=””

“Segoe UI Black (TrueType)”=””

“Segoe UI Black Italic (TrueType)”=””

“Segoe UI Bold (TrueType)”=””

“Segoe UI Bold Italic (TrueType)”=””

“Segoe UI Historic (TrueType)”=””

“Segoe UI Italic (TrueType)”=””

“Segoe UI Light (TrueType)”=””

“Segoe UI Light Italic (TrueType)”=””

“Segoe UI Semibold (TrueType)”=””

“Segoe UI Semibold Italic (TrueType)”=””

“Segoe UI Semilight (TrueType)”=””

“Segoe UI Semilight Italic (TrueType)”=””


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

“Segoe UI”=”Arial”

Lưu ý: Ở đây mình lấy ví dụ thay đổi phông chữ mặc định thành “Arial”. Nếu bạn muốn phông chữ khác, chỉ cần thay đổi phông chữ trong dòng cuối cùng cho phù hợp. Ví dụ: nếu bạn chọn “Times New Roman”, cuối cùng sẽ là “Segoe UI” = “Times New Roman”.

Bạn hãy nhấn Ctrl + S để lưu tập tin Notepad vừa tạo. Trong cửa sổ Save As, thay đổi “Save as type” thành “All Files”.

Tiếp theo, đặt tên tệp và lưu nó với đuôi dưới dạng file “.reg”. Ví dụ: “ChangeFont.reg”.

Bây giờ nhấp đúp vào tập tin đã lưu và khi của sổ thông báo hiện ra, nhấp vào “Yes” khi được yêu cầu.

Bạn sẽ thấy thông báo cho biết rằng mục nhập registry đã được thêm thành công. Nhấp vào “OK” để kết thúc.

Khởi động lại máy tính để những thay đổi có hiệu lực. Trong trường hợp bạn muốn quay trở lại font Windows mặc định, chỉ cần mở tệp Notepad mới và thay đổi dòng cuối cùng thành:

“Segoe UI”=-

Và hãy lặp lại các bước tương tự để lưu tệp tin và thêm nó vào registry, sau đó khởi động lại máy tính của bạn để thiết lập lại phông chữ mặc định.

Trên đây là hướng dẫn để thay đổi Font chữ mặc định trên Windows 10, nếu bạn biết cách khác, hãy cùng ch

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);