Hoàng loạt các trường đại học giảm tiền học hỗ trợ sinh viên mùa dịch

Hoàng loạt các trường đại học giảm tiền học hỗ trợ sinh viên mùa dịch. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội quyết định dành gói 20 tỷ tập trung hỗ trợ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho những sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình thực sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tùy vào mức độ ảnh hưởng, sinh viên sẽ nhận được các mức hỗ trợ tới 50% học phí học kỳ này.

Hoàng loạt các trường đại học giảm tiền học hỗ trợ sinh viên mùa dịch
Hoàng loạt các trường đại học giảm tiền học hỗ trợ sinh viên mùa dịch

Gói hỗ trợ này được đưa ra độc lập với quỹ học bổng thường niên khuyến khích tài năng và hỗ trợ học tập cho những sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong học tập.

Trường ĐH Ngoại thương đã kích hoạt gói hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho sinh viên, bao gồm việc hỗ trợ số tiền tương đương 5% học phí của học kỳ 2 năm học 2019-2020 (số tiền này được giảm trừ trực tiếp vào học phí phải nộp) cho toàn bộ gần 15.000 sinh viên hệ đại học chính quy ở cả 3 cơ sở. Đồng thời, lùi thời hạn đóng học phí thêm 1 tháng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai ngay việc xét cấp bổ sung học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 và đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên với mức học bổng tương đương 50%-100% học phí. Ngoài ra, các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch còn có thể tham gia chương trình cho vay học bổng FTU-Mabuchi với lãi suất 0% trong thời gian học tập tại trường.

Đối với các đối tượng chính sách, ngoài việc được miễn giảm học phí theo quy định, sẽ được nhận thêm một khoản hỗ trợ tài chính từ nhà trường.

Nguồn : anninhthudo

Đọc nhiều tuần qua: