UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng 6 viên chức kế toán,… năm 2020

UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng 6 viên chức kế toán,… năm 2020. UBND huyện Thiệu Hóa đã ký Quyết định Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa như sau:

UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa xét tuyển dụng 6 viên chức kế toán,... năm 2020
UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa xét tuyển dụng 6 viên chức kế toán,… năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 20 ngày kể từ ngày thông báo công khai.

– Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: thieuhoa.gov.vn

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);