Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển 20 viên chức kế toán, văn thư,…. năm 2020

Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển 20 viên chức kế toán, văn thư,…. năm 2020. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thông báo về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng năm 2020 cụ thể như sau:

Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển 20 viên chức kế toán, văn thư,.... năm 2020
Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển 20 viên chức kế toán, văn thư,…. năm 2020

– Vị trí, số lượng tuyển dụng:

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 16 hỗ trợ nghiệp vụ, 01 kế toán, 01 văn thư – lưu trữ.

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 01 hỗ trợ nghiệp vụ, 01 kế toán.

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 30/4/2020.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 02363.863.973.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sotuphap.danang.gov.vn

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);