Tài liệu ôn thi công chức 2020 : Môn nghiệp vụ chuyên ngành hành chính một cửa

Tài liệu ôn thi công chức 2020 : Môn nghiệp vụ chuyên ngành hành chính một cửa.

Tài liệu ôn thi công chức 2020 : Môn nghiệp vụ chuyên ngành hành chính một cửa
Tài liệu ôn thi công chức 2020 : Môn nghiệp vụ chuyên ngành hành chính một cửa

Tóm tắt

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Nêu hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật?

Câu 2. Anh/chị hãy nêu nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?

Câu 3. Hãy nêu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 4. Anh/chị hãy nêu quy định về ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 5. Anh/chị hãy nêu quy định về số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 6. Anh/chị hãy nêu quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 7. Anh/chị hãy nêu quy định về Những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 8. Anh/chị hãy nêu thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật về Luật, nghị quyết của Quốc hội được quy định tại Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật 2015?

Câu 9. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật về Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được
quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 10. Anh/chị nêu nội dung xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội dồng nhân dân cấp tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết và nhiệm vụ của cơ quan đề nghị
xây dựng nghị quyết được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 11. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện và trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân
cấp huyện được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 12. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện được
quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 13. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã và trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp
xã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Câu 14. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã và trình tự xem xét, thông qua dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp
xã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?

Tài liệu đầy đủ xem tại đây

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Đọc nhiều tuần qua: