Kinh nghiệm ôn công chức môn thuế GTGT:

Kinh nghiệm ôn công chức môn thuế GTGT- bài viết của anh Trịnh Duy Phong
Kinh nghiệm ôn công chức môn thuế GTGT:
– Yêu cầu đầu tiên là Luật thuế GTGT cần học thuộc, sau đấy mở rộng tham khảo thêm ở thông tư trong quá trình cày cuốc bài tập. Mấy trang luật nhìn có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng chịu cày.
– Thi cử có yêu cầu của thi cử, bởi vậy trình bày bài tập cần có phương pháp, một phom trình bày bài tập thuế GTGT mọi người có thể tham khảo:
Thuế GTG phải nộp= Thuế GTGT đầu ra- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
+ Thuế GTGT đầu ra:
– Nội dung tóm tắt nghiệp vụ 1:
Giá tính thuế=
Thuế GTGt đầu ra=
– Nội dung nghiệp vụ 2-> Đối tượng không chịu thuế GTGt
-> Thuế GTGT đầu ra=
+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
– Nội dung nghiệp vụ 1:
Giá mua vào chưa thuế GTGT=
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
– Nội dung nghiệp vụ 2-> Không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
..
-> Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ=
-> Thuế GTGT phải nộp=
Hi vọng bài viết giúp ích gì được cho các bạn.
 

Đọc nhiều tuần qua: