Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp tuyển dụng 135 chỉ tiêu công chức năm 2020(Hạn Nộp HS 21/12)

[Hà Nội] Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức làm việc tại các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2020

 
1. Chỉ tiêu: 135
 
2. Đối tượng tiếp nhận:
 
– Công chức trong hệ thống chính trị (cấp huyện trở lên)
– Công chức cấp xã
– Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
(Đính kèm chỉ tiêu bên dưới)
 
CỤ THỂ NHƯ SAU :  
 
 

Đọc nhiều tuần qua: