Bộ Công Thương tăng 05 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 5395/KH-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2020; tiếp theo Thông báo số 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương thông báo về việc tăng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 bằng hình thức thi tuyển như sau:
Tăng 05 chỉ tiêu tuyển dụng vào 02 vị trí tuyển dụng, cụ thể:

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG : 

1. Chuyên viên theo dõi thị trường nói tiếng Anh, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi: 03 chỉ tiêu;
2. Chuyên viên điều tiết, giám sát thị trường điện, Cục Điều tiết điện lực: 02 chỉ tiêu.
Yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí tuyển dụng theo Thông báo số 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương.
 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);