Sở y tế tỉnh Khánh Hòa tuyển 633 viên chức bác sĩ, y tá, kế toán hành chính,… 2020

Sở y tế tỉnh Khánh Hòa tuyển 633 viên chức bác sĩ, y tá, kế toán hành chính,… 2020.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 633 viên chức, bao gồm: Bác sĩ hạng III: 159 chỉ tiêu; Bác sĩ YHDP hạng III: 13 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng III: 26 chỉ tiêu; Hộ sinh hạng III: 01 chỉ tiêu; Dược sĩ hạng III: 17 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng III: 19 chỉ tiêu; Y tế công cộng hạng III: 03 chỉ tiêu; Công tác xã hội hạng III: 04 chỉ tiêu; Dân số viên hạng III: 05 chỉ tiêu; Y sĩ hạng IV: 185 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng IV: 88 chỉ tiêu; Hộ sinh hạng IV: 20 chỉ tiêu; Dược hạng IV: 61 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng IV: 30 chỉ tiêu; Dân số viên hạng IV: 02 chỉ tiêu vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế, cụ thể như sau:

 

I.   ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

– Các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí dự tuyển, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng đề nghị truy cập tại cổng thông tin điện tử Sở Y tế hoặc xem niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định về hình sự của Tòa án: đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II.   HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu được đăng trên website của Sở Y tế Khánh Hòa (địa chỉ: http://syt.khanhhoa.gov.vn)vào một vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

– Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Y tế (Phòng Tổ chức cán bộ) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người dự xét tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Y tế sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Y tế sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Sở Y tế và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp

Thí sinh dự thi nộp 04 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh cỡ 3cm x

Tất cả các thí sinh đăng ký tuyển dụng đều phải đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học; có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của tiêu chuẩn ngạch cần tuyển dụng, cụ thể:

* Đối với các chức danh nghề nghiệp hạng III

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B tương đương trình độ bậc 2 theo Công văn số 1909/SGDĐT-GDTXCN ngày 08/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học A theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Công văn số 8629/UBND-KGVX ngày 28/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

* Đối với các chức danh nghề nghiệp hạng IV

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A tương đương trình độ bậc 1 theo Công văn số 1909/SGDĐT-GDTXCN ngày 08/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học A theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Công văn số 8629/UBND-KGVX ngày 28/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

Lưu ý: Trong quá trình nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ giúp việc thực hiện việc đối chiếu nội dung điền trong Phiếu với hồ sơ thực tế của thí sinh để Hội đồng có cơ sở công bố thí sinh đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.

* Quy định về việc đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị. Thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm hoặc 02 đơn vị trở lên sẽ bị loại hồ sơ dự tuyển.

III.   THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển: Trong giờ hành chính từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 15/01/2021.

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa (Số 03 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa).

Lệ phí: Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Dự kiến lệ phí: 000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).

Thời gian ôn tập: Trong tháng 02/2021 (Hội đồng sẽ có thông báo chính thức về thời gian đến các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển).

Địa điểm ôn tập: Hội trường A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 19 Yersin Nha Trang.

IV.  HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:

Vòng1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hình thức: Phỏng vấn, thời gian 30 phút.

Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

Thời gian xét tuyển vòng 1 và 2: Trong tháng 02/2021 (Hội đồng sẽ có thông báo chính thức đến các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển).

Địa điểm xét tuyển vòng 2: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.

Lưu ý: Người tham gia dự tuyển phải có Phiếu dự thi và  Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để xuất trình trước khi vào phòng phỏng vấn.

Mọi chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 đề nghị truy cập tại cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: http://syt.khanhhoa.go.vn./.

Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 thông báo để người có nhu cầu đăng ký dự tuyển được biết.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);