[Hà Nội] Ban Dân vận Trung ương tuyển 06 công chức không qua thi tuyển

 Ban Dân vận Trung ương có nhu cầu tiếp nhận 06 công chức không qua thi tuyển:

– Vụ Nghiên cứu: 01 chuyên viên làm công tác nghiên cứu khoa học về công tác dân vận; nắm tình hình nhân dân qua báo chí, mạng xã hội;
– Vụ Dân tộc: 01 chuyên viên tham mưu về công tác dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số ít người;
– Vụ Đoàn thể nhân dân: 01 chuyên viên tham mưu về công tác các hội quần chúng;
– Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước: 01 chuyên viên tham mưu về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; tiếp công dân; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo;
– Vụ Tôn giáo: 01 chuyên viên chính theo dõi, tham mưu công tác đối với các đạo Tin lành, Cao đài, Hồi giáo, Hồi giáo Ba-ni, Bà-la-môn giáo, B’hai;
– Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.Đà Nẵng (T26): 01 chuyên viên làm công tác tổng hợp, hành chính.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 20/11/2020 đến ngày 20/12/2020.
Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương, địa chỉ số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 080.43826. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Dân vận Trung ương hoặc qua đường bưu chính, thời gian chậm nhất là ngày 20/12/2020, tính theo dấu bưu điện. Hồ sơ ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển

Đọc nhiều tuần qua: