Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức hành chính năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức hành chính năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức hành chính năm 2020

1. Nhu cầu cần tuyển: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Hành chính một cửa: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ 7h30 ngày 02/7/2020 đến 16h ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính của ngày làm việc cơ quan Sở GDĐT).

4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ – Sở GDĐT Thái Nguyên.

– Điện thoại liên hệ: 0280.3841.069.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thainguyen.edu.vn

Đọc nhiều tuần qua: