[Hà Nội] UBND quận Bắc Từ Liêm Hà Nội xét tuyển 11 công chức

[Hà Nội] UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Bắc Từ Liêm năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Đọc nhiều tuần qua: