[Hà Nội] UBND Huyện Hoài Đức xét tuyển 09 viên chức 2020

[Hà Nội] UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Hoài Đức năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Đọc nhiều tuần qua: