Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn BIDV – nghiệp vụ chuyên ngành

Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn BIDV – nghiệp vụ chuyên ngành. Để chuẩn bị cho vòng Phỏng vấn của Ngân hàng BIDV, ngolongnd.net xin gửi đến các bạn các câu hỏi đã được sử dụng cho các đợt thi tuyển gần nhất. Đây là giỏ câu hỏi chỉ chiếm 15% số điểm Phỏng vấn, trong đó các Nội dung câu hỏi cũng không quá khó khăn, nhất là đối với các Ứng viên có điểm thi Nghiệp vụ từ mức Khá trở lên.

1. Nợ quá hạn 90 ngày xếp nhóm máy, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro là bao nhiêu?
2. Khách hàng đến rút lãi trước hạn GDV có được phép trả lãi không?
3. Căn cứ nào để xác định thời hạn cho vay hợp lý?
4. Là nhân viên Ngân hằng, cách giầm thiểu rủi ro trong thu chi tiên mặt?
5. Khi giải ngân bằng tiền mặt, bảng cân đối kế toán của Ngân hằng có thay đổi không?
6. Khách hàng tói gửi ngoại tệ tại Ngân hàng có phái chứng minh mục đích không?
7. Có được tất toán tiết kiệm này chuyển qua tài khoản thanh toán không?
8. Có phải công chứng giấy tờ xe ô tô, nhà đất khi cho vay không?
9. Khách hàng Doanh nghiệp đến vay vốn tại BIDV, là CVQLKH bạn sẽ tư vấn như thế nào?
10. Sự khác nhau cơ bản giữa tín dụng và bảo lãnh?
11. Tai sao khi cho vay, NH yêu cầu khách hàng phải có vốn tự có?
12. Phân biệt bảo lãnh bên thứ 3 và tài sản đảm bảo
13. Vợ của 1 khách hàng đến yêu câu xem thông tin liên quan tới tài khoản của khách hàng. Bạn là GDV thì bạn có cho xem thông tin tài khoản không?
14. Nhóm nợ nào thuộc nhóm nợ xấu và đưa ra các dẫn chứng.
15. Nếu tôi đang lằ KH của BIDV lằ nhóm KH tốt, khả nâng chi trá tốt thuộc nhóm 1, nhưng ở bên Vietcombank lại thuộc nhóm 2, vậy tôi thuộc nhóm nợ nào ?
16. Các tiêu chí đánh giá tài sản đảm bảo
17. Khách hàng gửi tiết kiện ngoại tệ, ngân hằng có chi trả bằng VND được hay không? Trong trường hợp nào? Theo tỷ giá nào?
18. Trong vay vốn, TSBĐ có phải điêu kiện kiên quyết đáu tiên để cho vay không?
19. Nguyên tắc ghi sổ kế toán
20. Séc là gì? Phân loại
21. NHTM đc phát hành GTCG với loại tiền nào?
22. Chuyên viên QLKH khác gì với cán bộ tín dụng?
23. Tỷ lệ trích lập dự phòng mỗi nhóm nợ
24. Cách đánh giá uy tín và thiện chí trà nợ của doanh nghiệp
25. Nguyên tắc Dự chi lãi tiền gửi tiết kiệm. Phân biệt nguyên tắc dự chi lãi trả trước và lãi trả sau
26. Khách hàng tới ngân hàng BIDV gửi tiết kiệm 200 triệu kì hạn 6 tháng lãi suất 5%/năm, lãi trà trước. Hạch toán nghiệp vụ trên?
27. Chứng từ gốc ghi sổ, gốc kiêm ghi sổ là gì? Ví dụ
28. Phán tích tài chính doanh nghiệp cán chú ý đến những chi số gì?
29. Hồ sơ tín dụng bao gồm những gì?

Đọc nhiều tuần qua: