[Cập nhật 15/03] Tổng cục Hải quan thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2021

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Các vị trí việc làm tuyển dụng:

– Vị trí việc làm Kiểm tra viên hải quan (mã ngạch: 08.051): 377 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Văn thư (mã ngạch: 02.007): 09 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Kế toán viên (mã ngạch: 06.031): 02 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Chuyên viên (công nghệ thông tin; mã ngạch 01.003): 12 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Chuyên viên (xây dựng cơ bản; mã ngạch 01.003): 06 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Chuyên viên (kế hoạch tài chính, pháp chế, văn phòng; mã ngạch 01.003): 07 chỉ tiêu.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

– Người dự tuyển khai thác mẫu phiếu đăng ký dự tuyển trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn để kê khai theo mẫu.
– Thời gian nộp hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày. Từ 8 giờ 00 ngày 19/4/2021 đến 17 giờ 00 ngày 23/4/2021 (bao gồm cả ngày 21/4/2021- ngày Giỗ Tổ Hùng Vương).
– Địa điểm nộp hồ sơ: thí sinh tự mình đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại các địa điểm sau: trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan và trụ sở các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng nêu tại Thông báo này.
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một đơn vị, phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển và đăng ký rõ với cán bộ tiếp nhận tại nơi nộp hồ sơ (hồ sơ dự tuyển đã nộp sẽ không trả lại).

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ nộp lệ phí dự thi khi đi tham dự thi vòng 1.
 
Xem thêm : 

 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);