Tổng cục Hải quan thông báo tạm hoãn thi năm 2021

Tổng cục Hải quan thông báo tạm hoãn thi năm 2021.  Theo Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, nhu cầu tuyển dụng công chức Hải quan năm 2021 là 413 chỉ tiêu

Nội dung thông báo:

Tổng cục Hải quan thông báo tạm hoãn thi năm 2021
Tổng cục Hải quan thông báo tạm hoãn thi năm 2021

​Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19 trên cả nước, Tổng cục Hải quan thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 dự kiến được tổ chức từ ngày 27/5/2021 đến ngày 30/5/2021.

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid 19, Tổng cục Hải quan sẽ quyết định và thông báo cụ thể thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức hải quan năm 2021 đảm bảo phù hợp với các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid 19. 

Đề nghị các thí sinh chủ động theo dõi Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

 

Tin cũ hơn: Tổng cục Hải quan thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2021

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Các vị trí việc làm tuyển dụng:

– Vị trí việc làm Kiểm tra viên hải quan (mã ngạch: 08.051): 377 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Văn thư (mã ngạch: 02.007): 09 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Kế toán viên (mã ngạch: 06.031): 02 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Chuyên viên (công nghệ thông tin; mã ngạch 01.003): 12 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Chuyên viên (xây dựng cơ bản; mã ngạch 01.003): 06 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Chuyên viên (kế hoạch tài chính, pháp chế, văn phòng; mã ngạch 01.003): 07 chỉ tiêu.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

– Người dự tuyển khai thác mẫu phiếu đăng ký dự tuyển trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn để kê khai theo mẫu.
– Thời gian nộp hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 05 ngày. Từ 8 giờ 00 ngày 19/4/2021 đến 17 giờ 00 ngày 23/4/2021 (bao gồm cả ngày 21/4/2021- ngày Giỗ Tổ Hùng Vương).
– Địa điểm nộp hồ sơ: thí sinh tự mình đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại các địa điểm sau: trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan và trụ sở các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng nêu tại Thông báo này.
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một đơn vị, phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển và đăng ký rõ với cán bộ tiếp nhận tại nơi nộp hồ sơ (hồ sơ dự tuyển đã nộp sẽ không trả lại).

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ nộp lệ phí dự thi khi đi tham dự thi vòng 1.
 
Xem thêm : 

 

Tags:
(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);