Tổng hợp một số video ôn thi kho bạc 2021 theo luật mới

Tổng hợp một số video học kho bạc theo luật mới .Tài liệu ôn thi Kho bạc nhà nước 2021 mới nhất được mình cập nhật theo luật mới, đang có hiệu lực thi hành (mình tạm gọi là ver 2.0)

 

 

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);