Một số bài tập ôn thi thuế có đáp án tham khảo theo luật mới phần 3

Một số bài tập ôn thi thuế gần đây có lời giải tham khảo theo luật mới phần 3 phục vụ ôn thi công chức thuế 2016 2017 dành cho các bạn.

Bài tập thuế tổng hợp có đáp an, Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn thuế có đáp an, De thi môn thuế có đáp an, De thi thuế có đáp an, Bài tập môn thuế, Bài tập luật thuế có đáp an, Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án, On tập môn thuế

Bài 1
Tại 1 DN trong năm tính thuế TNDN 2015 có tài liệu sau : ( dvt: triệu đồng)
1. DT tiêu thụ sp chưa VAT: 50000
2. CP DN kê khai để xác định TNCT: 45500 trong đó:
– Chi đầu tư xây dựng nhà ăn giữa ca trong DN: 500
– Chi trả lãi tiền vay của các thành viên trong công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh là 0.36 tỉ với lãi vay là 18% ( lãi suất cơ bản do NH nhà nước công bố tại thời điểm vay là 8%/ năm) . Cty đã góp đủ vốn điều lệ.
– Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: 1200
– Chi nghiên cứu khoa học: 130 ( đã lấy từ quỹ NCKH và PT CN)
– Chi phí điện thoại và văn phòng phẩm phù hợp với quy chế tài chính của công ty : 600
– Chi nộp phạt vi phạm hành chính có đầy đủ biên lai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền : 50
– Các khoản chi còn lại được trừ khi xác định TNCT
3. Các khoản TN khác
– Thu từ nhượng bán tài sản 250. GIÁ trị còn lại của tài sản 145. Chi phí liên quan đến nhượng bán: 5
– Lợi nhuận thu được sau thuế khi góp vốn liên doanh trong nước : 500
– Thu nhập do đánh giá lại các khoản nợ phải thu dài hạn có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính: 220
– Thu nhập nhận được từ hoạt động tại nước ngoài: 925 ( đây là khoản thu nhập nhận được sau khi đã nộp thuế TNDN tại nước ngoài theo thuế suất 15% và ở nước ngoài DN đang được giảm 50% số thuế phải nộp). Hai nước chưa ký hiệp định đánh thuế lần 2.
YC: Tính thuế TNDN phải nộp trong năm
Biết: DN áp dụng mức thuế suất thuế TNDN phổ thông.
– Chi phí sửa chữa lớn TSCD thực tế phát sinh: 100
– Các khoản chi của DN có hóa đơn , chứng từ hợp pháp và thanh toán ko dùng tiền mặt.

Lời giải tham khảo:

CP ko đc trừ:
– cp đầu tư xây dựng:500
– cp trích trước: 1200-100=1100
– chi phí lãi vay: 0,36-0,36/18%*8%*1.5=120tr
– cp nckh: 130
– chi vi phạm hành chính: 50
TNTT= 50000-(45500-1900)+600-500=6500
Thuế 6500*22%+70

Bài 2
Ông Lee Long Huan là người Hàn Quốc hiện đang làm việc cho Văn phòng đại diện công ty Y của Hàn Quốc tại Việt nam. Hàng tháng Ông ta kê khai thu nhập nhận được tại VN là 400 USD. Cục Thuế tỉnh X (nơi đóng trụ sở của VPĐD) quyết định nhờ Tổng cục thuế gửi thư đến cơ quan dịch vụ thuế Hàn Quốc yêu cầu phía bạn hỗ trợ trong việc điều tra thu nhập của Ô.Lee Long Huan. Hỏi trường hợp này Tổng cục thuế có thể trực tiếp gửi thư đến Cơ quan dịch vụ thuế Hàn Quốc yêu cầu hay không?
a. Không vì cơ quan thuế Việt nam và Hàn Quốc không thỏa thuận trong việc hỗ trợ thông tin.
b. Gửi thư cho Ủy ban điều tra của SGATA yêu cầu trợ giúp.
c. Có vì việc này nhằm đảm bảo lợi ích của nước Việt Nam và Việt Nam và Hàn quốc đã ký hiệp định tránh đánh thuế và các văn bản thỏa thuận trong việc hỗ trợ thông tin.
Trả lời:
VN và Hàn Quốc đã ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần rồi nên có thể là c. Dạng câu hỏi này mới quá
Bài 3
Câu 40: Doanh nghiệp tư nhân A do kinh doanh thua lỗ đã chấm dứt hoạt động nhưng không theo thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Đối tượng nào phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế này?
a.Chủ tịch hội đồng thành viên;
b.Chủ doanh nghiệp tư nhân;
c.Cả trường hợp a và b;

 

Câu 41: Công ty cổ phần B gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế quản lý có phải xác nhận không?
a.Có ;
b.Không;

Câu 42: Công ty cổ phần B gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thời hạn của cơ quan quản lý thuế ra văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Công ty cổ phần B là:
a.3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị;
b.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị;
c.7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị;
.
Câu 43: Ông D trước khi chết lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình trị giá 200 triệu đồng cho người thừa kế duy nhất là anh A, nhưng ông D còn nợ tiền thuế là 250 triệu đồng. Hỏi sau khi ông D chết, anh A (với tư cách là người thừa kế hợp pháp duy nhất) phải thực hiện trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của ông D như thế nào? 
a.150 triệu đồng;
b.200 triệu đồng;
c.250 triệu đồng;

Câu 44: Công ty TNHH A tiến hành thủ tục hợp nhất với Công ty TNHH B để thành lập ra Công ty TNHH C. Công ty TNHH A khi hợp nhất còn nợ tiền thuế nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Vậy công ty nào có trách nhiệm nộp số tiền nợ thuế đó?
a.Công ty TNHH A;
b.Công ty TNHH B;
c.Cả 2 trường hợp trên;

Câu 45: Công ty TNHH X được chia thành Công ty TNHH Y và Công ty TNHH Z. Việc chia doanh nghiệp có làm thay đổi thời hạn nộp thuế của Công ty TNHH X hay không?
a.Có;
b.Không;
Đáp án:
40b khoản 2 điều 41 TT 
41b quyền của NNT
42 b khoản 3 điều 44 TT
43b Điều 43
44a Điều 42 TT
45b khoản 4 điều 42

Bài 4
Doanh nghiệp Hoàng Minh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sản xuất sản phẩm A (chịu thuế GTGT), sản phẩm B (không chịu thuế GTGT) trong kỳ tính thuế có số liệu sau:
1. Mua 10.000 kg nguyên liệu X, giá mua chưa thuế GTGT: 100.000 đ/kg; 20.000 kg nguyên liệu Y, giá mua chưa thuế GTGT: 150.000 đ/kg.
2. Xuất kho toàn bộ số nguyên liệu trên để sản xuất sản phẩm, định mức tiêu hao: 0,5 kg nguyên liệu X/spA và 0,4 kg nguyên Y/spB.
3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm:
– Bán trong nước 10.000 sp A, giá bán chưa thuế GTGT: 150.000 đ/spA; 20.000 sp B, giá bán chưa thuế GTGT: 170.000 đ/spB
– Xuất khẩu 5.000 sp A, giá bán tại cửa khẩu xuất: 160.000 đ/sp A
– Trao đổi 10.000 sp B với một doanh nghiệp khác để lấy hàng hóa C phục vụ chung cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Doanh nghiệp đối tác đã xuất hàng C cho doanh nghiệp Hoàng Minh với hóa đơn ghi giá bán chưa thuế GTGT: 1 tỷ đ.
4. Yêu cầu: Xác định thuế GTGT doanh nghiệp hoàng Minh phải nộp trong kỳ tính thuế biết
– Thuế suất thuế GTGT của sp A, C, X, Y: 10%
– Hàng xuất khẩu đẩy đủ hồ sơ.
– Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ khác mua vào trong kỳ phục vụ chung cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hoàng Minh tập hợp trên hóa đơn GTGT: 10 triệu đ

 

 

Bài 5

Bạn nào rảnh làm rồi thảo luận nhé:
Trong năm tính thuế TNDN ở công ty A có tình hình sauDv triệu đồng)
I. Tài liệu kê khai thuế TNDN
1. Tổng Doanh thu: 5.590; trong đó doanh thu từ một hợp đồng nghiên cứu khoa học năm đầu tiên có doanh thu là: 250
2. Hàng hóa bị trả lại do kém chất lượng: 80
3. Chi phí sản xuất, kinh doanh: 4.510, trong đó chi phí HĐ nghiên cứu khoa học trong năm đầu tiên có doanh thu nói trên là 220
– Chi nộp phat vi phạm HĐ kinh tế : 80
4. Thu nhập khác:
+ Chênh lệch mua bán chứng khoán: 40
+ Thu nhập từ chuyển nhượng máy móc: 20
+ Thu phạt vi phạm HĐ kinh tế: 40
+ Thu nhập từ hoạt động liên doanh đơn vị chia thu nhập đã nộp thuế TNDN): 150
II. TÀI LIỆU KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN THUẾ
1. Toàn bộ hàng hóa trả lại công ty đã bán rẻ thu được 48, chi phí bán hàng 5, hoạt động này công ty không khai
2. Chi phí sản xuất kinh doanh đã kê khai có
+ Trích trước sữa chữa lớn TSCĐ: 55, tuy nhiên thực tế phát sinh trong năm là 50
+ Chi sự nghiệp, chi ốm đau: 16
+ Chi ủng hộ khắc phục hậu quả bão lụt qua Đài THVN: 12
+ Thuế TN cá nhân ( hĐ lao động quy định doanh nghiệp trả lương ròng, tiền lương ko bao gồm thuế TNCN): 60
Các khoản chi còn lại đều được trừ theo quy định của pháp luật
3. Tất cả các tài liệu còn lại đều chính xác và đầy đủ. Các khoản chi đều có đầy đủ hóa đơn , chứng từ theo luật quy định và tất cả các khoản thanh toán đều thực hiện qua ngân hàng
Yêu cầu:
1/ Tính số thuế TNDN mà công ty phải nộp
Biết rằng cty nộp thuế TNDN theo mức 20%, có gi

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);