Hướng dẫn mở khóa MacBook Pro/Air không cần mật khẩu

Unlock MacBook Pro without password

Hướng dẫn mở khóa MacBook Pro/Air mà không cần mật khẩu

Có 2 trường hợp khi mở khoá MacBook mà không cần mật khẩu. Cụ thể như sau:

  • Trường hợp 1: Mở khóa MacBook Pro khi FileVault không được bật
  • Trường hợp 2: Mở khóa MacBook Pro khi bật FileVault

Mở khóa MacBook Pro / Air mà không cần mật khẩu khi Filevault không được bật

Cách 1: Sử dụng Apple ID của bạn để đặt lại mật khẩu đăng nhập Mac

Nếu bạn đã liên kết tài khoản người dùng với ID Apple của mình và chưa bật FileVault. Bạn có thể sử dụng ID Apple của mình để đặt lại mật khẩu đăng nhập trong một số phiên bản macOS.

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, nhấp vào tài khoản người dùng của bạn, nhấp vào dấu hỏi trong trường mật khẩu, sau đó nhấp vào mũi tên bên cạnh “ reset it using your Apple ID”.

Use your Apple ID to reset Mac login password

Mẹo 1: Nếu bạn không thấy thông báo cho biết bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng Apple ID sau ba lần thử, thì tài khoản của bạn chưa được thiết lập để cho phép đặt lại bằng Apple ID.

Bước 2: Nhập ID Apple và mật khẩu, sau đó nhấp vào Next.

Bước 3: Tạo mật khẩu mới và cung cấp gợi ý mới.

Reset password

Mẹo 2: Nếu bạn không thể nhớ ID Apple hoặc mật khẩu của mình, trang web tài khoản Apple ID có thể giúp bạn tìm thấy nó. Truy cập trang web tài khoản Apple ID, nhấp vào “ Forgot Apple ID or password ”, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách 2: Đặt lại Quên mật khẩu MacBook bằng Chế độ khôi phục

Nếu chưa bật mã hóa FileVault, bạn có thể truy cập công cụ đặt lại mật khẩu ẩn và sử dụng công cụ này để đặt lại mật khẩu của bất kỳ tài khoản người dùng nào trên Mac.

1. Khởi động lại máy Mac của bạn, sau đó ngay lập tức giữ phím Command + R cho đến khi bạn thấy logo Apple xuất hiện.

2. Chọn Disk Utility và nhấp vào Continue. Nhấp vào Utilities > Terminal.

Open terminal tool

3. Nhập resetpassword , tất cả một từ với chữ thường, và sau đó nhấn Enter key.

Reset Mac password using recovery mode

4. Công cụ đặt lại mật khẩu khởi chạy, cho phép bạn thay đổi mật khẩu của bất kỳ tài khoản không được mã hóa nào.

5. Nhập mật khẩu mới, nhập lại vào trường xác minh và thêm gợi ý mật khẩu.

Cách mở khóa MacBook Pro không cần mật khẩu khi bật Filevault

Phương pháp 1: Sử dụng khóa khôi phục để đặt lại mật khẩu đăng nhập của bạn

Nếu bạn đã bật mã hóa FileVault và tạo khóa khôi phục, bạn có thể sử dụng khóa khôi phục để đặt lại mật khẩu đăng nhập của mình.

  1. Trên máy Mac của bạn, hãy chọn Apple menu > Restart hoặc nhấn nút Nguồn trên máy tính của bạn rồi nhấp vào Khởi động lại.
  2. Nhấp vào tài khoản người dùng của bạn, nhấp vào dấu chấm hỏi trong trường mật khẩu, sau đó nhấp vào mũi tên bên cạnh “ reset it using your recovery key”.
  3. Nhập khóa khôi phục, sau đó nhấp vào Tiếp theo. Làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu đăng nhập của bạn.
Reset password using Recovery Key

Phương pháp 2: Đặt lại mật khẩu Mac bằng Hỗ trợ đặt lại mật khẩu

Nếu FileVault được bật, bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình bằng cách sử dụng trợ lý Đặt lại mật khẩu:

  1. Chờ tối đa một phút trên màn hình đăng nhập, cho đến khi bạn thấy thông báo cho biết rằng bạn có thể sử dụng nút nguồn trên máy Mac để tắt và khởi động lại trong Recovery OS.
FileVault Login

2. Nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi MacBook của bạn tắt.

3. Nhấn lại nút nguồn để bật máy Mac của bạn.

4. Khi cửa sổ Đặt lại Mật khẩu xuất hiện, hãy chọn mục có nhãn “I forgot my password” rồi nhấp hoặc nhấn vào nút Next  .

Reset password when files filevault is enabled

5. Nhập khóa khôi phục FileVault hoặc mật khẩu Apple ID để mở khóa đĩa “Macintosh HD”, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã sử dụng khi bật FileVault ban đầu, rồi chọn nút Next . Âm lượng khởi động sẽ được mở khóa.

Unlock Mac hard disk

6. Một danh sách các tài khoản người dùng sẽ được hiển thị. Chọn tài khoản có mật khẩu bạn muốn đặt lại, sau đó nhấp hoặc nhấn vào nút Next .

7. Nhập mật khẩu mới, xác minh mật khẩu và cung cấp gợi ý mật khẩu mới, sau đó nhấp vào nút Next.

8. Mật khẩu tài khoản sẽ được đặt lại. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Restart . Sau đó, bạn sẽ có thể khởi động máy Mac và đăng nhập vào tài khoản của mình bằng mật khẩu mới.

Chúc các bạn thành công.

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);