Lương của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

Lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2022 là bao nhiêu? . Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2018. Từ 1/7: Chính thức tăng lương cơ sở, hàng triệu người hưởng lợi ,lương của viên chức được hưởng từ đâu, Bảng lương cán bộ, công chức, Bậc lương viên chức 2020, Lương viên chức, Công chức loại A1, Lương cán bộ công chức năm 2022, Cách tính lương công chức,

Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 đối tượng
Lương của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất
Lương của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất
 

Lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2018 là bao nhiêu?

 
 
Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được áp dụng các bảng lương như sau:
 
1. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
 
Áp dụng đối với công chức loại A3, A2, A1, A0 và loại B, loại C.
 
2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
 
Áp dụng đối với viên chức loại A3, 2, 1, 0 và loại B, loại C.
 
3. Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
 
Áp dụng đối với Bí thư đảng ủy, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

TIỀN LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỪ 1/7/2022 SẼ GỒM NHỮNG KHOẢN NÀO?

Đăng lúc: 12/08/2021 (GMT+7)
 
 
100%
 

Cơ cấu tiền lương của công chức sẽ khoảng 70% tổng quỹ lương là lương cơ bản; Khoảng 30% tổng quỹ lương là các khoản phụ cấp…

 Theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018 của Bộ Chính trị, từ 2021 – 2025 sẽ áp dụng thống nhất chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên mọi nguồn lực đều dành cho chống dịch. tại Hội nghị Trung ương XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tán thành việc lùi cải cách tiền lương từ năm 2021 theo tinh thần của Nghị quyết 27 đến 01/7/2022. Trong thời gian này, các cấp, ban, ngành chuẩn bị mọi nguồn lực để áp dụng bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2022.

Theo tinh thần của Nghị quyết 27, cơ cấu tiền lương mới của công chức gồm:

– Khoảng 70% tổng quỹ lương là lương cơ bản.

– Khoảng 30% tổng quỹ lương là các khoản phụ cấp.

– Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm không bao gồm phụ cấp).

Hệ thống bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức dựa theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế cho bảng lương hiện nay đang cào bằng, tính theo công chức lương = hệ số x mức lương cơ sở.

Trong đó, sẽ xây dựng các bảng lương sau đây:

Bảng lương chức vụ: Áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức: Áp dụng cho công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức cũng bao gồm nhiều bậc lương.

Lực lượng vũ trang sẽ có 03 bảng lương:

Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Đáng chú ý, Nghị quyết 27 nêu rõ: Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo… Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

Từng bước cụ thể hoá tinh thần này, mới đây, tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù tập trung rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung nhằm bãi bỏ nội dung liên quan đến chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước gồm: Tiền bồi dưỡng họp; Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo…

Trong đó, phải xác định rõ thời gian hoàn thành để đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm với việc thực hiện chế độ tiền lương mới theo tinh thần của Nghị quyết số 27.

(Theo VOV)

 

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);