Leave đi với giới từ nào trong tiếng Anh?

Leave đi với giới từ nào trong tiếng Anh? là câu hỏi của rất nhiều người khi học tiếng Anh. Bài viết này, Ngolongnd sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Leave đi với giới từ nào trong tiếng Anh?
Leave đi với giới từ nào trong tiếng Anh?

Leave là gì trong tiếng Anh?

phát âm là /liːv/

Từ vựng này mang nghĩa rời xa ai đó hoặc điều gì đó, trong một thời gian ngắn hoặc vĩnh viễn; ngừng làm điều gì đó hoặc rời khỏi một nơi vì bạn đã hoàn thành một hoạt động. 

Ví dụ: 

  • I didn’t leave the library until eight o’clock last night in order to review all the lessons.

  • Tôi đã không rời thư viện cho đến tám giờ tối qua để xem lại tất cả các bài học.

Động từ có nghĩa rời đi khỏi một nơi nào đó, một người nào đó
+Leave với nghĩa go away: Rời đi
Ví dụ: I”ll be leaving tomorrow : Tôi sẽ rời đi vào ngày mai
He left the house by the back door: Anh ấy rời nhà bằng cửa sau
The Bus leaves (the station) in five minutes: Xe Bus sẽ rời trong 5 phút tới
+Leave + work: bạn nghỉ việc ở chỗ nào đó
(If you leave a job, you stop working a place )
Ví dụ:He left work in June : Anh ấy bỏ việc vào tháng 6
+Leave + home: Khi bạn không sống với bố mẹ nữa
+Leave+wife/husband: bỏ vợ/chồng
Ví dụ:
 No one really know why she left her husband: Không ai biết lý do thực sự cô ấy bỏ chồng
+Leave a message: để lại tin nhắn
Ví dụ: 
He wasn’t in, so I left a message on his answerphone: Anh ấy đã không có ở đó, tôi đã để lại tin nhắn 
Leave là gì trong tiếng Anh?
Leave là gì trong tiếng Anh?

Leave đi với giới từ nào trong tiếng Anh?

Leave sth to sb

Để lại (di chúc) cái gì cho ai

Ví dụ: 

His mother had planned to leave the house and all property to him when she died.

Mẹ anh đã lên kế hoạch để lại căn nhà và tất cả tài sản cho anh khi bà qua đời.

Leave sth to sb
Leave sth to sb

Leave sth aside

Không thảo luận về một chủ đề nào đó để bạn có thể chuyển sang thảo luận về một chủ đề khác

 • Leave the financial aspects aside for a moment and focus on what would make you happiest in the marriage.

 • Hãy tạm gác các khía cạnh tài chính sang một bên và tập trung vào điều gì sẽ khiến bạn hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân.

Leave sth/sb off sth

Không đưa thứ gì đó hoặc ai đó vào trong danh sách

 • He was reprimanded in the monthly meeting for leaving three people off the list by mistake.

 • Anh ấy đã bị khiển trách trong cuộc họp tháng vì bỏ nhầm ba người ra khỏi danh sách.

Leave sth for/to sb

Giao cho ai đó trách nhiệm giải quyết vấn đề gì đó

 • Leave this document to me – I will be responsible for handling it tomorrow, trust me.

 • Hãy để lại tài liệu này cho tôi – Tôi sẽ chịu trách nhiệm xử lý nó vào ngày mai, tin tưởng ở tôi. 

Leave sb with sb

để ai đó với / cho ai đó

 • Why don’t you leave the kids with me on Friday?
 • Tại sao bạn không để bọn trẻ với tôi vào thứ sáu?

Leave sb/sth out

Không bao gồm ai đó hoặc cái gì đó

 • None of the children in our neighborhood play with her, and I think she feels left out.

 • Không một đứa trẻ nào trong khu phố của chúng tôi chơi với cô ấy, và tôi nghĩ cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi.

Sự khác biệt giữa LEAVE FOR và LEAVE TO

Khi bạn rời khỏi một nơi và bắt đầu đến một nơi khác, hãy sử dụng LEAVE FOR:

 • I’m leaving for Beijing tomorrow. (I’m going away from home and go to Beijing.)
 • When are you leaving for work? (When are you going away from home and go to work?)
 • The plane leaves for London at 10 am. (The plane leaves the airport and starts flying towards London at 10 am.)

LEAVE something/someone TO somebody có nghĩa là giao cho ai đó trách nhiệm chăm sóc một cái gì đó / ai đó:

 • You can leave the cleaning to me, Jeff’s doing the cooking.
 • I can’t deal with Mr Jones anymore. I think I’ll just leave him to you.
 • I have no time to finish this report. Do you think I can leave it to Tim?
Ngoài ra, sử dụngLEAVE something TO somebody khi ai đó muốn người khác có thứ gì đó sau khi họ qua đời:
 
Tom để lại nhà cho con gái.
Ông ấy không để lại bất cứ thứ gì cho con trai mình.
 
* lưu ý: LEAVE TO không được sử dụng với các địa điểm. Sử dụng FOR khi nói về nơi ai đó sẽ đi.
Hy vọng rằng các bạn đã biết cách vận dụng từ vựng này một cách chính xác để tự tin hơn trong giao tiếp. Hãy note lại các kiến thức quan trọng để ghi nhớ nó lâu hơn các bạn nhé. Đừng quên theo dõi và ủng hộ chúng mình trong các bài viết tiếp theo, chúc các bạn học tốt và luôn giữ niềm đam mê với tiếng Anh!

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);