Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước ngạch kế toán viên đầy đủ

Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước ngạch kế toán viên đầy đủ gồm nhiều tài liệu như  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN, luật kế toán và các văn bản hướng dẫn , luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Tài liệu này được up lên Google driver:

https://drive.google.com/file/d/16VJHWI5OHOdmjtu8dUbho4j0_xwJjfcR/view?usp=sharing

Link dự phòng:

https://drive.google.com/open?id=1KndbnKZWCX20N_29YbLERaFVlZ_KTKBw

CHUYÊN ĐỀ 16
CHUYÊN ĐỀ 17
Luật Cán bộ công chức 2008
Thông tư 08
Thông tư 39 sửa đổi bổ sung TT161
Thông tư 161
Quyết định 26 về KB TW
Quyết định 695 về KB Huyện
Quyết định 1399 về KB Tỉnh
Luật kế toán 2003
Nghi dinh 128.2004 Quy dinh va huong dan mot so dieu Luat ke toan trong linh vuc ke toan nha nuoc

 

Đọc nhiều tuần qua:

One thought on “Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước ngạch kế toán viên đầy đủ

  1. Pingback: Lịch thi kho bạc nhà nước 2021 chính thức - Tin Công Chức

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);