Tổng hợp các thông tin tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước- tháng 1 năm 2018

Tổng hợp các thông tin tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước các tỉnh thành trong cả nước mới nhất 2018 – tính đến hết tháng 1 năm 2018 có nhiều tỉnh thành tuyển công chức và viên chức

Tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước- tháng 1 năm 2018

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tuyển dụng 57 công chức năm 2017: http://molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=27494

– Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao tuyển dụng 44 công chức năm 2018: http://toaan.gov.vn/port…/…/portal/tandtc/ttsktand/43713043…

– UBND Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyển dụng 600 viên chức sự nghiệp y tế: http://www.soyte.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=111&ni=2084&mid=1176

– Bắc Kạn tuyển dụng nhiều vị trí năm 2017 tại khối Đảng, Đoàn thể và khối chính quyền: https://backan.gov.vn/…/thong-tin-tuyen-dung-1…/default.aspx

– UBND huyện Phù Cát, Bình Định ban hành kế hoạch tuyển dụng 326 viên chức giáo dục năm 2017: http://phucat.binhdinh.gov.vn/…/tuyen%20dung%20vien%20chuc.…

– UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017: https://botrach.quangbinh.gov.vn/…/thong-bao-(so-2346-kh-ub…

– Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng 149 giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018: http://tuyendung.bariavungtau.edu.vn/

– Bệnh Viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng tuyển dụng 88 Hợp đồng lao động: https://phusannhidanang.org.vn/…/310-thong-bao-tuyen-dung-h…

– UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng 66 giáo viên năm học 2017 – 2018: http://datdo.baria-vungtau.gov.vn/…/thong-bao-tuyen-dung-vi…

– UBND Quận 3, TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển dụng bổ sung năm học 2017-2018: http://pgdquan3.hcm.edu.vn/…/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-…

– UBND huyện Mường Chà, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm 2017: http://muongchadienbien.gov.vn/thong-bao-tuyen-dung-vien-ch…


– Trung tâm Dinh dưỡng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018: http://www.ttdinhduong.org/…/…/670-Thong-bao-tuyen-dung.aspx

– Các bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng tại nhiều vị trí: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thong-tin-tuyen-dung.htm

– Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017: http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/…/ke-hoach-xet-tuyen-dung…

– Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tuyển dụng 77 viên chức: http://vhtt.danang.gov.vn/chi-tiet…

– UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2017: http://pgdviettri.edu.vn/viettri/vn/portal/InfoDetail.jsp…


– TT Y tế Dự phòng TP.Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển viên chức năm 2018: http://www.yteduphongtphcm.gov.vn/…/bieu-tong-hop-chi-tieu-…

– UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx…

– UBND huyện An Dương, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx…

– Sở GD&ĐT Thái Bình tuyển dụng công chức: http://sogddt.thaibinh.gov.vn/…/2017/tuyen%20cong%20chuc.pdf

– Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội tuyển dụng giảng viên tiếng Hàn: http://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-giang-vien-tieng-ha…/

– Bệnh viện Bình Dân tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2): http://bvbinhdan.com.vn/ti…/tuyen-dung-vien-chuc-2017-dot-2/

 
Tổng hợp các thông tin tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước- tháng 1 năm 2018- nguồn group tuyển công chức

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply