Cách vận dụng Tam Tài – Lục Bảo – Cửu Tri vào phát triển năng lực bản thân

Cách vận dụng Tam Tài – Lục Bảo – Cửu Tri vào phát triển năng lực bản thân, đây là một bài viết hay giúp bạn phát triển bản thân trong cuộc sống.

3 – Tam Tài:

 
Con người muốn phát triển năng lực cá nhân và thay đổi môi trường xung quanh thì trước hết phải đổi mới cái tâm của mình (Cách mạng tiên cách tâm).
 
Và như vậy, sống và hoạt động theo đúng quy luật thiên nhiên, quy luật xã hội thì tồn tại và phát triển; sống và hoạt động trái với quy luật thiên nhiên, quy luật xã hội thì bị tiêu vong (Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong). Thiên ở đây bao gồm Tam Tài, Thiên – Ðịa – Nhân là một.
 

6 – Lục Bảo:

 
gồm 6 yếu tố vật thể và phi vật thể trong mỗi con người: Tâm – Khí – Trí – Lực – Pháp – Hành với Tâm là chủ thể. Đó chính là 6 kho báu năng lượng tiềm ẩn (Lục Bảo).
 
Biết cách rèn luyện thì mới khơi dậy được những khả năng tiềm ẩn đó. Ai cũng có khoảng 16 tỷ tế bào thần kinh nhưng cho đến khi chết thường chỉ mới sử dụng hết khoảng 1,4 tỷ, tức là 8,75% (nghĩa là vẫn còn 92,25% tiềm năng chưa được sử dụng). 6 yếu tố đó đều luôn biến dịch và đều có mối tương quan, ảnh hưởng lẫn nhau.
 
Tâm là chủ thể tác động mạnh nhất đến các yếu tố khác. Tâm nói đây là Tâm đạo , Tâm của Tam Tài (Thiên – Ðịa – Nhân là một), là Tâm Thái Cực, Tâm như nhất, Tâm trong sáng ban đầu.
 
Người ta khi mới sinh ra tính vốn thiện (Nhân chi sơ tính bản thiện). Môi trường sinh thái nhân văn làm cho ta xa dần với con người thật của mình. Thay vì tâm trong sáng, hướng thiện thì tâm bị biến dịch, vẩn đục bởi nhiều dục vọng cá nhân, bởi tham – sân – si, thúc đẩy ta đi tới.
 

9 – Cửu Tri (chín biết) là:

 
Tri kỷ, tri bỉ, tri thời (biết mình, biết người, biết thời);
 
Tri túc, tri chỉ, tri nguyên (biết đủ, biết dừng, biến căn nguyên của sự kiện và biết nguồn gốc của mình);
 
Tri cụ, tri nhẫn, tri biến (biết sợ có khả năng sai lầm, biết nhẫn nhịn, biết biến (Dĩ bất biến, ứng vạn biến).

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply