[TUYỂN GẤP] Tuyển 07 viên chức tại Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin giáo dục (T11 năm 2020)

[Hà Nội] Tuyển 07 viên chức tại Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin giáo dục (T11 năm 2020) 

Trung tâm giải pháp công nghệ thông tin giáo dục tuyển dụng viên chức
Trung tâm giải pháp công nghệ thông tin giáo dục tuyển dụng viên chức

CHI TIẾT TUYỂN DỤNG:

Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin giáo dục là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nhu cầu bổ sung nhân sự, Trung tâm GPCNTT thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các vị trí của Trung tâm đợt I năm năm 2020, cụ thể như sau:

1. Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng:

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 07 viên chức.
b) Vị trí tuyển dụng:
– Vị trí kỹ thuật (Phòng Kỹ thuật): 02 chỉ tiêu.
– Vị trí kinh doanh (Phòng Kinh doanh): 03 chỉ tiêu.
– Vị trí hành chính – nhân sự (Phòng Tổng hợp): 01 chỉ tiêu.
– Vị trí thủ quỹ (Phòng Tổng hợp): 01 chỉ tiêu.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào công chức Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin giáo dục năm 2020:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;
Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 (đối với vị trí ngạch chuyên viên), bậc 1 (đối với vị trí ngạch Cán sự) Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng do đơn vị xác định và không trái với quy định của pháp luật.
Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung nêu tại điểm a, các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ). Khi đến nộp phiếu đăng ký dự tuyển thí sinh mang theo các giấy tờ sau để đối chiếu:
– Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ đào tạo theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (bản gốc hoặc bản phô-tô có công chứng).
– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp (Lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai).
– Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có) có chứng thực của cơ quan, tổ chức cấp có thẩm quyền.
Người dự tuyển đánh máy đầy đủ theo mẫu, không được để trống bất cứ thông tin nào và ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký. Ảnh 4cm x 6cm dán tại Phiếu đăng ký chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ. Gửi kèm 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận (để báo tin cho người đăng ký dự tuyển) cùng với 02 ảnh cỡ (4cm x 6cm) đựng trong phong bì, sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.
Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí. Trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký nhưng không đủ điều kiện dự tuyển hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 vị trí của 01 đơn vị hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 đơn vị trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc sẽ bị hủy bỏ kết quả thi tuyển.

4. Hồ sơ trúng tuyển

Trong trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

7. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 03/11/2020 đến hết ngày 02/12/2020.
– Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Tổng hợp, Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin giáo dục, số 37 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 0243.2669628.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

– Thời gian xét tuyển: dự kiến trong tháng 12/2020. .
– Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin giáo dục, số 37 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ được thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và website của Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục (https://eitsc.edu.vn/) và dán thông báo tại Trụ sở Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục, số 37 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn tập, không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn tập và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổng hợp, Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục, điện thoại: 0243.2669628

9. Hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2
– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

10. Phí tuyển dụng:

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức:
– Lệ phí đăng ký dự tuyển (dự kiến): 500.000đ/người. Thí sinh nộp cùng hồ sơ dự tuyển.
– Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia dự xét tuyển, Trung tâm Công nghệ thông tin không hoàn trả hồ sơ và lệ phí dự tuyển.
 

XEM THÊM : [CẬP NHẬT]CÁC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2020 

[Hà Nội] Trường Hữu Nghị T78 (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) Tuyển Dụng gấp 15 vị trí viên chức năm 2020

Đại học kinh tế đại học quốc gia tuyển dụng 01 Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển(Hạn Nộp 10/11/2020) [ưu tiên Nộp Hồ Sơ sớm]

Học Viện Ngân Hàng Tuyển 19 Viên chức 2020 (26/10/2020 đến hết ngày 26/11/2020)

[Hà Nội] BỘ NỘI VỤ thông báo tuyển dụng 13 công chức năm 2020

[Hà Nội] Tuyển dụng 18 công chức Viện Kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020(cập nhật ngày 27/10)

UBND TP.Hà Nội tuyển dụng 187 công chức năm 2020 (cập nhật ngày 20/10/2020) 

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);