Tổng hợp tất cả các tài liệu: File nghe, bài , sách ôn thi tiếng Anh B1

Tổng hợp tất cả các tài liệu: File nghe, bài , sách ôn thi tiếng Anh B1 (Ebook + Audio) Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao ôn thi tiếng Anh B1

———————-
1. PET Exams Extra
https://drive.google.com/…/0B0-H19uFpxRkTkx4T3F2YWotZ…/view…

2. PET Practice Tests
https://drive.google.com/…/0B0-H19uFpxRkUmE2ZlUyNjJjW…/view…

3. PET Practice Tests Plus 1
https://drive.google.com/…/0B0-H19uFpxRkZ1VhMDRlYVNta…/view…

4. PET Practice Tests Plus 2
https://drive.google.com/…/0B0-H19uFpxRkb0lxSGItREZPX…/view…

5. PET Trainer
https://drive.google.com/…/0B0-H19uFpxRkenlsdDhTZnZrT…/view…

Sách tiếng Anh B1:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9s4U7B57rykbGNqRkZzS0VJbVE

Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

http://www.mediafire.com/?cish50q7owo9r5f
TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN SPEAKING VÀ WRITING:
http://www.mediafire.com/file/sdhkbchfppwupwh/LETTER.pdf
http://www.mediafire.com/f…/0a9cz2b3t9z4lve/PDF-SPEAKING.rar

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply