Cách khắc phục sổ quỹ tiền tồn quá nhiều

Cách khắc phục sổ quỹ tiền tồn quá nhiều . Quỹ tiền mặt bị âm hoặc bị thừa quá nhiều đều là sự không hợp lý, hợp lệ . Tại sao công ty đi vay vốn ngân hàng mà trên sổ sách lại thừa đến cả tỷ
 
1 :Chi tạm ứng: Làm bộ chứng từ cho nhân viên tạm ứng tiền gồm: giấy đề nghị tạm ứng… Hạch toán số tiền tạm ứng này: Nợ TK 141:
Có TK 111:
2:Làm hợp đồng cho mượn tiền , vay tiền
Có thể cho giám đốc mượn, nhân viên trong công ty… với đầy đủ hợp đồng vay mượn, phiếu chi tiền, bàn giao….
Hạch toán: Nợ TK 1388:
Có TK 111:
3 : Giảm vốn điều lệ xuống ( Thay đổi giấy phép đkkd)
4 : Tạm ứng cho nhà cung cấp
5 : Kiểm tra xem các nghiệp vụ mua hàng không có hóa đơn đã hạch toán chưa ?
6: Kiểm tra xem những khoản có thể trả nhà cung cấp bằng tiền mặt đã trả chứa?
Việc tồn quỹ tiền mặt (tổn ảo trên sổ sách) này nguyên nhân chủ yếu là do tại doanh nghiệp xảy ra việc góp vốn ảo (số vốn góp thực tế ít hơn rất nhiều so với sổ sách).
Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply