UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng số lượng lớn giáo viên năm 2020

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu trong đó:

– 47 giáo viên văn hóa

– 12 giáo viên Tiếng Anh

– 03 giáo viên Tin học

– 03 giáo viên Thể dục

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 27/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Lô, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113.638474

*****Chi tiết cụ thể như sau:

`

Đọc nhiều tuần qua: