Đại học Công Đoàn tuyển dụng 35 chỉ tiêu giảng viên

Đại học Công Đoàn tuyển dụng 35 chỉ tiêu giảng viên

Đại học Công Đoàn tuyển dụng 35 chỉ tiêu giảng viên
Đại học Công Đoàn tuyển dụng 35 chỉ tiêu giảng viên

 

 

1. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 31/03/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức (phòng 308 nhà A), Trường ĐH Công Đoàn, 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043.8574 418

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đại học Công Đoàn tuyển dụng 35 chỉ tiêu giảng viên
Đại học Công Đoàn tuyển dụng 35 chỉ tiêu giảng viên

Nguồn tin: dhcd.edu.vn

Đọc nhiều tuần qua: