Hồ sơ thi công chức Hà Nội gồm những gì? Không có hộ khẩu Hà Nội thi được không?

Hồ sơ thi công chức Hà Nội gồm những gì? ✅Người ngoại tỉnh có được thi công chức hà nội không? Không có hộ khẩu Hà Nội thi được không?✅ Đây là câu nhiều bạn thắc mắc khi thời gian này Hà Nội rầm rộ tuyển công chức và viên chức giáo viên
Hồ sơ thi công chức Hà Nội gồm những gì? Không có hộ khẩu Hà Nội thi được không?
Hồ sơ thi công chức Hà Nội gồm những gì? Không có hộ khẩu Hà Nội thi được không?
 

 

Hồ sơ thi công chức Hà Nội gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã. (Mẫu số 05 kèm theo)

Trường hợp người đăng ký dự tuyển là sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội và công an nhân dân Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức nếu đăng ký dự tuyển công chức phường phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng theo phân cấp đồng ý bằng văn bản cho đi dự tuyển.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức phường dự tuyển.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (mẫu Giấy chứng nhận sức khỏe được ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế).

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức phường (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

8. Nộp 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển; 2 ảnh 4×6 cm;

Hồ sơ được đựng trong 01 túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.

Chỉ tiếp nhận hồ sơ của người đã được cấp bằng tốt nghiệp. Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại một chức danh thuộc một đơn vị, xã, phường thị trấn trong toàn Thành phố, người vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng nếu đăng ký dự tuyển ở 02 vị trí trở lên.

* Lưu ý khi nộp hồ sơ: Người đăng ký dự thi phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND phường.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức phường.

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu dự thi, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên ở các khoản 1, khoản 2, khoản 3 nêu trên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi tuyển.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí thi tuyển:

1. Thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: UBND quận

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

Không có hộ khẩu Hà Nội thi được không?

Về điều kiện và tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức, ngoài điều kiện phải có quốc tịch Việt Nam, phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Các trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, muốn thi tuyển công chức phải có ít nhất một trong các điều kiện sau: Tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; Tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; Có bằng Tiến sỹ tuổi đời dưới 35 tuổi; Có bằng Thạc sỹ hoặc bằng tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy loại giỏi, tuổi đời dưới 30 tuổi.
Người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên phải có trình độ đại học trở lên, đúng ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển.

Những người không được đăng ký dự thi tuyển công chức là không cư trú tại Việt Nam, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Những đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức là: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách được cộng 30 điểm; Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp… được cộng 20 điểm; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND, thanh niên xung phong, đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi đủ từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Người trúng tuyển công chức sẽ được làm việc tại các chi cục, phòng, ban chuyên môn tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thông báo công khai, đúng thời gian, đầy đủ các nội dung tại trụ sở của đơn vị: chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức thi tuyển; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ theo quy định; thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập theo hướng dẫn của Hội đồng thi tuyển; Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí dự thi đối với thí sinh dự tuyển theo thời gian quy định của Hội đồng thi tuyển; tổng hợp, nộp lệ phí dự tuyển về Sở Nội vụ…

UBND TP Hà Nội yêu cầu, các sở, ban, ngành chuẩn bị tài liệu, nội dung ôn tập, tổ chức, hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành cho thí sinh dự thi vào các đơn vị thuộc sở và cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Xem thêm:

1- Hồ sơ công chức gồm những gì?
2- Hồ sơ viên chức giáo viên gồm những gì?
3- Hồ sơ công chức, viên chức Hà Nội gồm những gì?

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply