Trung tâm Y tế TP.Chí Linh, Hải Dương xét tuyển 54 viên chức điều dưỡng,… năm 2020

Trung tâm Y tế TP.Chí Linh, Hải Dương xét tuyển 54 viên chức điều dưỡng,… năm 2020. Căn cứ Công văn số 212/SNV-CCVC ngày 10.4.2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế TP Chí Linh năm 2020;

Trung tâm Y tế TP Chí linh thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Trung tâm Y tế TP.Chí Linh, Hải Dương xét tuyển viên chức năm 2020
11/04/2020

Căn cứ Công văn số 212/SNV-CCVC ngày 10.4.2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế TP Chí Linh năm 2020;

Trung tâm Y tế TP Chí linh thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 54 người.

Trong đó: Số lượng người cần tuyển do ngân sách Nhà nước đảm bảo: 44 người; số lượng người cần tuyển sử dụng kinh phí tự chủ: 10 người.

1. Trình độ chuyên môn ở những vị trí việc làm viên chức cần tuyển dụng:

1.1. Số lượng cần tuyển do ngân sách nhà nước đảm bảo: 44 người.

a, Tại Trung tâm: 40 người.

– Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 38 người.

+ Vị trí việc làm Bác sĩ: 12 người

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ y khoa hoặc Bác sĩ đa khoa 10 người; Bác sĩ Y học cổ truyền 02 người;

+ Vị trí việc làm Dược: 05 người

Trình độ chuyên môn: Đại học Dược 1 người; Cao đẳng Dược 3 người; Trung cấp dược 1 người.

+ Vị trí việc làm Điều dưỡng: 11 người

Trình độ chuyên môn: Đại học Điều dưỡng hoặc Cử nhân Điều dưỡng 4 người; Điều dưỡng trung học: 4 người; Y sĩ đa khoa chuyển đổi điều dưỡng: 1; Y sĩ chuyển đổi Điều dưỡng nha khoa: 1 người; Y sĩ YHCT có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng: 1 người;

+ Vị trí việc làm Kỹ thuật Y: 4 người

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên Xét nghiệm trung cấp 1 người; Kỹ thuật viên Điện quang trung cấp: 2 người; Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học: 1 người;

+ Vị trí việc làm Hộ sinh: 6 người

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Hộ sinh 4 người; Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành Sản phụ khoa 2 người.

– Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 2 người.

+ Vị trí việc làm Tài chính kế toán: 1 người

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng;

+ Vị trí việc làm Công nghệ thông tin: 1 người

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin.

b, Tại Trạm Y tế xã, phường: 2 người.

Vị trí việc làm Y sĩ đa khoa 2 người. (tại Trạm Y tế xã Bắc An 1 người, tại Trạm Y tế phường Hoàng Tân 1 người).

c, Cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hoá gia đình tuyến xã: 2 người

Trình độ chuyên môn:

Cao đẳng Điều dưỡng có chứng chỉ về nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hoá gia đình đạt chuẩn viên chức Dân số 1 người (tại phường Hoàng Tân)

Dược sĩ trung cấp có chứng chỉ về nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hoá gia đình đạt chuẩn viên chức Dân số 1 người (tại xã Bắc An).

1.2. Số lượng người cần tuyển sử dụng kinh phí tự chủ: 10 người.

Tại Trung tâm, nhóm hoạt động nghề nghiệp: 10 người.

+ Vị trí việc làm Điều dưỡng: 10 người.

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Điều dưỡng.

III. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

1. Phiếu đăng kí dự tuyển

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29.11.2018 của Chính phủ.

2. Thời hạn và địa điểm nhận Phiếu đăng kí dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 11.4.2020 đến hết ngày 11.5.2020 vào các ngày trong tuần, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế TP Chí Linh. Địa chỉ: Số 164, phố Nguyễn Trãi II, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

– Số điện thoại liên hệ: 0220 3883696.

IV. Nội dung và hình thức xét tuyển, thời gian và địa điểm xét tuyển, lệ phí xét tuyển:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm:

– Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Y tế TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

– Thời gian hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn: Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh sẽ thông báo sau.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/thí sinh.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Y tế TP Chí Linh, SĐT: 0220 3883696.

Nguồn : baohaiduong.vn

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);