Sở Tài chính Nghệ An tuyển dụng 4 viên chức năm 2020

Sở Tài chính Nghệ An tuyển dụng 4 viên chức năm 2020. Sở Tài chính Nghệ An tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 về công tác tại Trung tâm Hỗ trợ tư vấn tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
 
Theo Thông báo số 2222, ngày 8/7/2020 của Sở Tài chính quy định xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ tư vấn tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở như sau:
 
Sở Tài chính Nghệ An tuyển dụng 4 viên chức năm 2020
Sở Tài chính Nghệ An tuyển dụng 4 viên chức năm 2020
1. Điều kiện đăng ký xét tuyển
 
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 
– Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;
 
– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
 
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
 
– Có lý lịch rõ ràng;
 
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc nhiệm vụ;
 
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
 
2. Số lượng người tuyển dụng
 
Tuyển dụng 04 viên chức năm 2020 về công tác tại Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính, thuộc Sở Tài chính Nghệ An, gồm:
 
2.1. Bộ phận hành chính tổng hợp: 01 người
 
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán.
 
2.2. Bộ phần Đào tạo tin học, ấn chỉ: 01 người
 
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán.
 
2.3. Bộ phận thẩm định giá: 01 người
 
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thống kê kinh tế
 
2.4. Bộ phận mua sắm tài sản tập trung: 01 người
 
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính.
 
3. Ưu tiên: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; đã có thời gian làm việc trong ngành tài chính; có năng khiếu hoạt động xã hội, đoàn thể.
 
4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 
5. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
 
– Đơn xin xét tuyển (có mẫu Đơn đăng ký dự tuyển viên chức kèm theo);
 
– Phiếu Đăng ký Dự tuyển (có mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo);
 
– Bản Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức noi người đó đang công tác, học tập.
 
– Bản sao Giấy khai sinh.
 
– Các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển và các giấy tờ liên quan khác không cần công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải ghi cam đoan trên bản sao là đúng bản chính, do người dự tuyển ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật (khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra).
 
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan ý tế cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
 
– 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4×6.
 
6. Nơi nhận hồ sơ xét tuyển
 
Hồ sơ nộp về Văn phòng Sở Tài chính Nghệ An, số 64, dường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02383849037 trong giờ hành chính. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng.
 
Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn

Đọc nhiều tuần qua: