Đề thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2016 ngạch văn thư

Đề thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2016 ngạch văn thư

Đề số 1:

Câu 1. Anh (Chị) hãy nêu và phân tích: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được quy định tại Luật Lưu trữ ?

Câu 2. Theo quy định hiện hành của nhà nước, quản lý nhà nước về công tác văn thư gồm có bao nhiêu nội dung? Hãy kể tên các nội dung đó? Trong các nội dung đó quản lý thống nhất về nghiệp vụ công tác văn thư gồm những công việc gì?

Đề thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 ngạch văn thư
Đề thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020 ngạch văn thư

Câu 3.

1. Anh (chị) hãy cho biết các nội dung về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định tại Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014.

2. Theo anh (chị), con dấu của cơ quan, tổ chức có tầm quan trọng như thế nào?

Câu 1. Anh (Chị) hãy giải thích từ ngữ: Hoạt động lưu trữ; Tài liệu; Tài liệu lưu trữ được quy định tại Luật Lưu trữ. Liên hệ cho ví dụ cụ thể những từ ngữ vừa nêu ?

Câu 2. Anh (chị) hãy nêu trình tự quản lý văn bản đến, văn bản đi (văn bản giấy) của văn thư cơ quan, tổ chức. Hãy phân tích quá trình tiếp nhận và đăng ký văn bản đến (văn bản giấy)? Cho ví dụ minh họa bằng lập sổ đăng ký văn bản đến?

Câu 3.

1. Anh (chị) hãy nêu những quy định về việc nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật tại Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014.

2. Anh (chị) hãy giải thích: Tại sao nói nhanh chóng, chính xác là yêu cầu đối với công tác văn thư?

Câu 1. Anh (Chị) hãy nêu nội dung các từ ngữ: Lưu trữ cơ quan; Lưu trữ lịch sử; Phông lưu trữ được quy định tại Luật Lưu trữ. Giải thích và cho ví dụ cụ thể những từ ngữ đã nêu ?

Câu 2. Anh (chị) hãy nêu những quy định về ký văn bản theo quy định hiện hành của Nhà nước? Cho ví dụ cụ thể về các hình thức ký văn bản?

Câu 3.

1. Anh (chị) hãy trình bày nội dung quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định tại Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình năm 2014?

2. Theo anh (chị) mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ là gì?

Loader Loading...

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);