Giải thích Công thức tính thuế TNCN

Giải thích Công thức tính thuế TNCN. Mọi người giải thích hộ em về Công thức tính thuế TNCN ở cách 2 với ạ, những con số 0,25 0,75 1,65 3,25 là tuân theo quy luật nào vậy ah?

Bậc thứ n+1) = (tiền thuế bậc n) + (phần vượt của bậc n). Như bậc 1 = 5tr*5% = 0.25 là phần cộng vào bậc 2Giải thích.

Ví dụ tntt là 12tr thì thuế phải nộp được tính: 5tr x 5% + (12tr-5tr)x10%=0.25tr + 10% x phần vướt trên 5tr nhưng phải nhỏ hơn 15tr = 10% x 12tr – 5tr x (10%-5%)

 

Xem thêm:

https://ngolongnd.net/2020/…/mau-baitapthue-thunhap-doanh-nghiep-co- loi-giai-chuan-2020.html
Hình ảnh thu nhỏ
15 Tháng Chín 2020  Bài tập: Một doan nghiệp A trong năm tính thuế có tình hình như sau: (đvt: triệu đồng). 1. Doanh thu tính thuế trong kì: 100.000. 2. Tổng chi phí Dn …
 
https://ngolongnd.net/…/tai-lieu-cong-chuc-thue-2020-phan-3-baitapthue- thunhap-ca-nhan.html
Hình ảnh thu nhỏ
28 Tháng Mười Một 2019  Tài liệu công chức thuế 2020– Phần 3: Bài tập Thuế Thu nhập cá nhân . Tổng hợp các bài tập thuế thu nhập cá nhân có đáp án gửi các bạn- …
 
https://ngolongnd.net/2020/…/baitapthue-thunhap-doanh-nghiep-co-dap- an-2020.html
Hình ảnh thu nhỏ
13 Tháng Ba 2020  Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 có đáp án theo các Thông tư, Nghị định mới nhất dưới đây để có cái nhìn tổng quát hơn về cách.
 
https://ngolongnd.net/2019/12/mot-so-baitap-on-thi-cong-chuc-thue.html
Hình ảnh thu nhỏ
16 Tháng Mười Hai 2019  You must be logged in to post a comment. Bài xem nhiều nhất. Kế hoạch thi tuyển công chức thuế 2020 · Các chứng chỉ …
 
https://ngolongnd.net/2020/…/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-thue-2017-baitap– thue-thunhap-doanh-nghiep.html
Hình ảnh thu nhỏ
Tài liệu ôn thi công chức thuế :Bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp. Đăng ngày 26/04/2020 bởi admin | 1972 lượt xem. Tài liệu ôn thi công chức thuế 2017 Bài …
 
https://ngolongnd.net/2020/…/baitapthue-cac-khoan-thunhap-khong-tinh- thue-thunhap-ca-nhan-2020.html
Hình ảnh thu nhỏ
Tháng 7 năm 2020, Nguyễn Văn … Thu nhập được miễn thuế là: …
 
https://ngolongnd.net/2020/…/luu-y-khi-giai-baitapthue-thunhap-doanh- nghiep-on-thi-cong-chuc-thue-2017.html
Hình ảnh thu nhỏ
22 Tháng Ba 2020  Lưu ý khi giải bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp- ôn thi công chức thuế … chức thuế 2017 – cập nhật 2020: Nguồn bài viết của TACA.edu.vn.
 
https://ngolongnd.net/…/full-de-bai-loi-giai-baitapthue-thu-nha-doanh- nghiep-on-tu-luan-cong-chuc-thue-vong-2.html
Hình ảnh thu nhỏ
5 Tháng 4 2019  ngày 17/12. Một DN nhà nước sản xuất trong năm tính thuế TNDN 2015 ✅ có các tài liệu sau: 1. DT bán hàng …
 
https://ngolongnd.net/2020/…/on-thi-cong-chuc-thue-2020baitapthue-thu– nhap-ca-nhan-cho-nguoi-nuoc-ngoai.html
Hình ảnh thu nhỏ
17 Tháng Mười Một 2020  [Ôn thi công chức thuế 2020 ]Bài Tập Thuế Thu Nhập cá Nhân cho người nước ngoài. 1.Công thức tính thuế TNCN đối với người nước ngoài: …
 
https://ngolongnd.net/2017/04/mot-so-baitap-on-thi-thue-gan-ay-co.html
Hình ảnh thu nhỏ
1 Tháng 4 2017  Bài tập thuế: Các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân 2020 · Bộ 20 đề Tiếng Anh có đáp án Ôn Thi công chức thuế 2020. Liên kết …

Đọc nhiều tuần qua: