Bệnh viện quận 2 TP Hồ Chí Minh tuyển dụng 40 bác sĩ, điều dưỡng, hộ lí,…. 2020

Bệnh viện quận 2 TP Hồ Chí Minh tuyển dụng 40 bác sĩ, điều dưỡng, hộ lí,…. 2020

Bệnh viện quận 2, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: benhvienquan2.vn

Đọc nhiều tuần qua: