Hệ thống các tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021

Hệ thống các tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2021

– Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi thuộc 04 lĩnh vực: hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước. Thời gian thi 60 phút và sử dụng ngân hàng đề thi chung cho tất cả các vị trí dự tuyển.

Thực ra đây là 1 môn dễ ăn điểm nhất, chỉ cần đạt 30/60 là qua, mà kiến thức nó chỉ có vậy thôi.

Các văn bản cần tham khảo:

 1. Hiến pháp.
 2. Luật tổ chức chính phủ, quốc hội.
 3. Luật tổ chức chính quyền địa phương.
 4. Luật cán bộ công chức.
 5. Luật ban hành văn bản pháp luật.
 6. Quyết định 26/2015/qđ-ttg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước trực thuộc bộ tài chính do thủ tướng chính phủ ban hành (Đang cập nhật đề thi).
 7. Quyết định 1399/qđ-btc năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do bộ trưởng bộ tài chính ban hành (Đang cập nhật đề thi).
 8. Quyết định 695/qđ-kbnn năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Đang cập nhật đề thi).
 9. Quyết định 696/qđ-kbnn năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và văn phòng thuộc kho bạc nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Đang cập nhật đề thi).
 10. Nghị định 112 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 11. Nghị định 138/2020/nđ-cp quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 12. Nghị định 90/2020/nđ-cp về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

 – Từ số 1 tới số 9, xem kỹ. Từ số 10 tới 12 nên xem, nhưng nếu ít thời gian có thể xem lướt qua. Các bạn có ít time nên học bằng app t nhé, sẽ rút ngắn thời gian học v1 của các bạn rất nhìu, để dành thời gian học vòng 2, vì vọng 1 chỉ cần qua thôi, kg quyết định đỗ rớt.

– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút, cụ thể theo từng ngạch và từng đơn vị tuyển dụng. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

– Phần III: Nghiệp vụ chuyên ngành. Kế toán viên sẽ học nhiều hơn so với chuyên viên.

* Ngạch chuyên viên cần phải học:

 • Luật Ngân sách nhà nước xem cả bản 2002 và 2015

 • Nghị định 163/2016/nđ-cp hướng dẫn luật ngân sách nhà nước.

 • Thông tư 342/2016/tt-btc hướng dẫn nghị định 163/2016/nđ-cp hướng dẫn luật ngân sách nhà nước do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.
 • Nghị định 24/2016/nđ-cp quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.
 • Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Đề thi ngạch chuyên viên gồm 5 câu, nằm trong luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn trên.

* Ngạch kế toán viên cần phải học:

 • Phần của ngạch chuyên viên.
 • Luật kế toán.
 • Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
 • Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2016/NĐ-CP
 • Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước
 • Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Đề thi ngạch kế toán viên gồm 4 câu, 1 câu phần luật ngân sách và 3 câu phần kế toán.

Ngoài tài liệu trên, phải cập nhật thêm thông tin tài chính, kinh tế chính trị, tình hình kinh tế nổi bật của địa phương,… sẽ có thể có câu hỏi mở đấy.

 

Tổng hợp các đề thi kho bạc các năm:

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?

Reload
Reload document
| Open Open in new tab

 

Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document
| Open
Open in new tab

 

Loader
Loading...

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Đọc nhiều tuần qua:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);