Đề thi lý thuyết công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận lý số 5-ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Đề thi lý thuyết công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận lý số 5-ôn thi công chức thuế 2016, 2017 do chị Lan Hương (Hoa Bỉ Ngạn) biên soạn và chia sẻ.

Đề thi lý thuyết công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận lý số 5-ôn thi công chức thuế 2016, 2017
Đề thi lý thuyết công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận lý số 5-ôn thi công chức thuế 2016, 2017

Đề thi lý thuyết công chức thuế vòng 2

Câu 1. Phương pháp hành chính là một trong những phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm của phương pháp này?
Trong các biện pháp sau đây, hãy chỉ ra một biện pháp hành chính đã được thực hiẹn trong quá trình quản lý nhà nước về kinh tể‘
– Tôn vinh, biêu dương doanh nghiệp.
– Xử phạt vi phạm hành chính.
– Miễn thuế, giảm thuế.

Câu 2: Trình bày các đặc trưng cơ bản của Tài chính công. Trong các chức năng sau đây hãy chỉ ra một chức năng không phải là chức năng của tài chính công? Vì sao?
– Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế.
– Tạo lập vốn.
– Giám đốc và điều chỉnh

Câu 3: Trình bày khái niệm công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
Nếu Anh (chị) trúng tuyển công chức Thuế, Anh (chị) cỏ nghĩa vụ gì khi thi hành công vụ?

Câu 4: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tổng cục thuế có nhiệm vụ, quyền hạn trình Bộ trường Bộ Tài chính để trình Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định những vấn đề nào?

Có thể bạn quan tâm:

One thought on “Đề thi lý thuyết công chức thuế vòng 2-đề ôn tự luận lý số 5-ôn thi công chức thuế 2016, 2017

  1. Pingback: หวยยิ้ม มีหวยออนไลน์ประเภทไหนให้เล่นบ้าง

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);