Hướng dẫn kháng page facebook không được quảng cáo nhanh

Hướng dẫn kháng page facebook không được quảng cáo nhanh. Cái này các bạn hay gặp ví dụ như page sau:

 

Khi click vào xem chi tiết ở chữ không thể quảng cáo sẽ hiện ra như sau:

Trang không được phép quảng cáo

Bạn không thể tạo quảng cáo hoặc quảng cáo Trang của mình do Trang bị hạn chế quảng cáo.

Trang không được phép quảng cáo có các nguyên nhân sau:

Kể cả khi bạn up giấy tờ nhận dạng cũng ko được nữa. Vậy chỉ còn 1 cách là gửi cho support facebook như sau

Kháng Trang không được phép quảng cáo

B1: click vào biểu tượng mũi tên trên desktop và vào phần trợ giúp hỗ trợ

sau đó vào báo cáo sự cố

Bước tiếp theo là click và : Đã xảy ra lỗi

Tiếp theo chọn sản phẩm:

Tiếp theo báo cáo sự cố:

Trong khi chờ đợi bạn nên lập page khác nhé

Sponsored Links:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);