Thank đi với giới từ gì? “thanks for” or “thanks to”?

Thank đi với giới từ gì? “thanks for” or “thanks to”?  chắc chắn là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng “Thank” trong Tiếng Anh như thế nào, hãy cùng Ngolongnd.net tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Thank đi với giới từ gì? "thank for" or "thank to"?
Thank đi với giới từ gì? “thanks for” or “thanks to”?

Thank là gì?

thank /θæɳk/

 • ngoại động từ
  • cám ơn, biết ơn
   • thank you: cám ơn anh
   • no, thank you: không, cám ơn anh (nói để từ chối)
  • xin, yêu cầu
   • I will thank you for the satchel: xin ông vui lòng đưa tôi cái cặp
   • I will thank you to shut the window: xin ông vui lòng đóng giúp cái cửa sổ
  • you have only yourself to thank for that; you may thank yourself for that
   • anh làm thì anh chịu

Idioms:
– Have someone to thank for something: buộc ai chịu trách nhiệm về việc gì
– Have oneself to thank for something: tự mình chịu trách nhiệm về việc gì
– I’ll thank you to do something: yêu cầu, xin ai vui lòng làm gì
– Thank one’s lucky stars: cảm thấy rất may mắn

 • danh từ

sự cảm ơn, lời cảm ơn
Ex: I write this letter to express my thanks to my uncle.
(Tôi viết lá thư này để tỏ lời cảm ơn đến chú tôi.)
Many thanks to your help. (Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn.)
Thanks for listening. (cảm ơn vì đã lắng nghe.)
Idioms:
– Thanks to someone/ something: nhờ có ai/ cái gì
Ex: This plan succeeded thanks to the help of partner.
(Kế hoạch này thành công là nhờ vào sự giúp đỡ của bên đối tác.)
– No thanks to someone/ something: bất chấp ai/ cái gì; không phải vì ai/ cái gì
Ex: It’s no thanks to you that I accepted that suggestion. The only reason is the benefit of company.
(Không phải vì anh mà tôi chấp nhận đề nghị đó đâu. Lý do duy nhất chính là vì lợi ích của công ty.)

Thank đi với giới từ gì?

thanks to + sb/sth

vì ai đó hoặc điều gì đó: because of:

It’s thanks to Sandy that I heard about the job.
Đó là nhờ Sandy mà tôi đã nghe về công việc.

disapproving The baby is awake thanks to you and your shouting.
không đồng ý Em bé tỉnh táo nhờ bạn và tiếng la hét của bạn.

thank you for + ing

I thanked them for helping me when I have trouble in doing business.
(Tôi cảm ơn họ vì đã giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn trong làm ăn.)

PHÂN BIỆT Thank you và Thanks

Cả 2 từ đều mang nghĩa là “cảm ơn” nhưng có một vài sự khác biệt:

 • Từ loại: Thank là động từ. Còn “thanks” là danh từ.
 • Cấu trúcThank someone (Thank đi cùng tân ngữ)
  Thanks for N/ V-ing (Thanks không đi cùng tân ngữ. Sau “thanks” là “for + N/ V-ing” biểu thị lời cảm ơn cụ thể vì lý do gì.)
  Ex: Thank you. Cảm ơn bạn
  Thanks for your help. (Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.)
  Thanks for listening. (Cảm ơn đã lắng nghe.)
 • Sắc thái: “Thanks” có sắc thái thân mật hơn so với “thank you”. Vì vậy “Thanks” được dùng trong các tình huống giao tiếp thân mật, gần gũi (với bạn bè, người thân).

Note:

 • THANKS không đi cùng tân ngữ trực tiếp.

Ex: Thank you (Đúng)
Thanks you (Sai)
Thanks for listening. (Đúng)
Thanks you for listening. (Sai)

Tổng hợp những cách nói cảm ơn trong tiếng anh hay nhất

 • Thank you very much. (Cám ơn bạn rất nhiều)
 • Thanks so much (Cảm ơn nhiều lắm – Cách nói thân mật)
 • I really appreciate it. (Tôi thực sự rất trân trọng nó)
 • You’ve made my day. (Bạn khiến tôi rất sung sướng/ hạnh phúc)
 • How thoughtful! (Bạn thật chu đáo)
 • You shouldn’t have. (Bạn không cần làm vậy đâu – Cách nói khiêm tốn)
 • That’s so kind of you. (Bạn thật tử tế/ tốt bụng)
 • I am most grateful. (Tôi thực sự rất biết ơn vì điều này)
 • We would like to express our gratitude. (Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn tới ….)
 • Thank you, without your support, I wouldn’t have been able to +Verb (Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi không thể….
 • Thank you, I really enjoyed… (Cảm ơn, tôi thật sự rất thích… – Nói khi nhận được quà…)
 • I’m grateful for having you as a friend! (Tôi rất lấy làm cảm kích khi có người bạn như anh)
 • There are no words to show my appreciation! (Không một lời nói nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi.)
 • How can I ever/ever possibly thank you? (Làm cách nào mà tôi có thể cảm ơn bạn cho hết được.)
 • Thanks a million for… ! (Cảm ơn rất rất nhiều vì…..)
 • Many thanks/ Thanks a lot (Cảm ơn rất nhiều.)
 • How can I show how grateful I am for what you did? (Làm sao để nói cho bạn biết lòng biết ơn của tôi vì những gì bạn đã làm?)

Độ phổ biến của các giới từ sau thank

Khoảng 79% trường hợp sử dụng thank for :

Sonia, thanks for your insights.

Great post, thanks for the tips.

thank for it by posting these Qs.

Do the Indians celebrate Thanksgiving? Who does not thank for little will not thank for much.

It’s our elders ‘ glorious tradition that we have to thank for those vices and anti-social behaviors.

And if they go on to progress to the knockout stages, Mancini will have Hart to thank for a virtuoso.

Good luck in Stockholm and I hope you’ll go for Rio in four years time! so it is then? thanks for clearing that up.

However, the factory worker, who contracted the virus from her former boyfriend, has her family to thank for her survival.

While the people with disabilities thanked for the coming, workers at the camp insisted that I should see the camp’s boss.

Need more painkillers Thinking of everyone &; thanks for your congrats all Awww – so cute that his brothers are in love with him.

thank for
thank for

Khoảng 16% trường hợp dùng thank to :

And last but not least thanks to Mr.

All this thanks to the APHIA II program.

Thank to Markus, he translated WassUp into German language.

Thank to Warmth Holding Pte Ltd for their generosity to sponsor me these: 1.

The recession has hit middle-income and poor families hardest, while the wealthy can bare it thanks to their incomes.

On this occasion I would also like to thank to the staff of the hospital AHEPA for their great support, hospitality and care.

Lastly I should just say a quick word of thank to Oliver who joined us back on the 1st May 2011 and has been our most regular attendee.

We would like to thank to Gail for her ongoing support and dedication also her many helpers and business houses of Grafton that contributed.

I do not want to go to hell because of masturbating and fantasizing girls at the same time, but thanks to God, I’d relieved to the topic that is posted here.

thank you to all the teachers
thank you to all the teachers

Chỉ khoảng 2% trường hợp dùng thank by :

Dee Ryall is thanked by Hattie from the Next Step for opening the new service location.

Dưới  1% trường hợp  dùng  thank because:

Therefore we understand we need the blog owner to thank because of that.

 

Bài tập luyện tập

Cùng luyện tập các bài về giới từ để củng cố kiến thức nhé, nhớ like và share bài để ủng hộ chúng mình

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);