Link download trực tiếp tài liệu ôn thi sở nội vụ, bộ nội vụ

Link download trực tiếp tài liệu ôn thi sở nội vụ, bộ nội vụ, tài liệu được sở nội vụ Hải Dương và Vĩnh Phúc chia sẻ vào năm 2017, rất phù hợp và cập nhập mới nhất.

Sở Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Sở Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

File đính kèm
8. Thong tu 07_2012_TT-BNV_154327.pdf
2. Luat phong chong tham nhung (hop nhat Luat 01 va Luat 27).pdf
12. Thong tu 09_2011_TT-BNV_125299.pdf
11.Thông tư 01-TT-BNV thể thức văn bản.pdf
10. Nghi dinh 34_2016_ND-CP_312070.pdf
4. LUAT_LUU_TRU 012011.pdf
7. Thong tu 13_BNV.pdf
9.Thongtu04.2013.TT.BNV.pdf
3. Luat thuc hanh tiet kiem lang phi.pdf
5.Nghi dinh 29.pdf
6.Thong tu so 15-BNV huong dan ve tuyen dung, hop dong chi phi dao tao.pdf
1. Luat-Vien-chuc 58.pdf

TÀI LIỆU MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ TIN HỌC

 
Danh mục tài liệu (nội dung ôn thi) tuyển dụng công chưc, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên năm 2021 (12/05/2021)

Danh mục tài liệu (nội dung ôn thi) tuyển dụng công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên năm 2021

1. Viên chức: Tải nội dung tại đây

2. Công chức: Tải nội dung tại đây

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021

( Cập nhật lúc: 05/08/2021  )

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SNV ngày 17/5/2021 của Sở Nội vụ về tuyển dụng viên chức năm 2021, Thông báo số 68/TB-SNV ngày 14/6/2021 về bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2021, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn năm 2021, như sau:

1. Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung 

2. Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành 

3. Danh mục tài liệu ôn tập môn tin học

Thông báo số 128/TB-SNV ngày 29/7/2021 (tải về)

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);