Đề cương lý thuyết Luật Ngân sách Nhà nước ôn thi Kho bạc 2022

Đề cương lý thuyết Luật Ngân sách Nhà nước ôn thi Kho bạc 2022. Nguồn FB: nguyễnyona

Đề cương lý thuyết Luật Ngân sách Nhà nước ôn thi Kho bạc 2022
Đề cương lý thuyết Luật Ngân sách Nhà nước ôn thi Kho bạc 2022

Mời các bạn tham khảo :

Đề cương lý thuyết Luật Ngân sách Nhà nước ôn thi Kho bạc 2022

Tài liệu gồm 

Phần 1: Câu hỏi về Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH (137 câu)

Phần 2: Câu hỏi về Nghị định số 163/2016/NĐ-CP

Phần 3: Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (22 câu)

Loader Loading...

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Có thể bạn quan tâm:

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);