Dự kiến thời gian thông báo đăng ký tuyển dụng vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2023 và thi tuyển vào đầu quý III/2023.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023 tại các tỉnh thành dự kiến: