Tài liệu nghiên cứu về thinktank – cách thức tổ chức cơ quan nghiên cứu chuyên nghiệp

Hiện nay nghiên cứu về thinktank ở nước ta còn tương đối mới, các tài liệu về vấn đề này hiện còn sơ khai. Xin giới thiệu một số vấn đề về thinktank

Nghiên cứu về thinktank
Nghiên cứu về thinktank

Trước hết, Think tank hay Viện chính sách là một tổ chức hoặc nhóm các cá nhân hoạt động nghiên cứu đưa ra các tư vấn về chính sách, chiến lược trong nhiều lĩnh vực, thuở sơ khai là quân sự, rồi mở rộng ra các lĩnh vực khác như chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học – kĩ thuật. 
Nhiều thinktank là các tổ chức phi lợi nhuận, như ở Hoa Kỳ và Canađa. Các think tank khác được thành lập hoặc tài trợ bởi các chính phủ hoặc các cá nhân.
Cũng có một cách định nghĩa đơn giản khá là Think Tank là tên gọi một loại hình tổ chức tập họp các chuyên viên nhiều chuyên ngành nhằm nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, ngoại giao… , cuối cùng đưa ra các lý thuyết, sách lược, ý tưởng, giải pháp… có tính chất tư vấn hiến kế cho tầng lớp lãnh đạo quốc gia. 
Như vậy cứ nghiên cứu về chính sách và chiến lược cho bất cứ một lĩnh vực lớn nào thì đó là thinktank, còn đạt được tiêu chuẩn quốc tế hay không lại là một chuyện khác.

Việc cho ra đời những tiêu chuẩn về thinktank cũng giống như việc cho ra đời các tiêu chuẩn về tổ chức, mong muốn các tổ chức có khả năng đáp ứng tốt hơn các tư vấn cho lãnh đạo, mục tiêu lớn nhất của nó là giảm các sai lầm trong tư vấn chính sách. 

Tại các nước phát triển, sai lầm trong chính sách chỉ khoảng 5%, trong khi ở các nước đang phát triển, kể các Trung Quốc, sai lầm trong các chính sách chiếm khoảng 30% trở lên. Hiện nay nước ta , CIEM- viện Kinh tế quản lý trung ương là một trong những Thinktank sớm nhất. 
Viện Chiến lược phát triển đang trong quá trình xây dựng. Đây cũng là một vấn đề được nhiều lãnh đạo trong giới nghiên cứu quan tâm và mong muốn áp dụng sâu rộng vào các viện nghiên cứu trên khắp đất nước, góp phần thúc đẩy sự lớn dần lên của các tư vấn đúng đắn cho lãnh đạo quốc gia.

Sau đây xin giới thiệu một file nghiên cứu về các tổ chức nghiên cứu chính sách ở Trung Quốc – một quốc gia có nhiều tương đồng với Việt NAm – do nhóm nghiên cứu viện IDS ( TS. Nguyễn Quang A là viện trưởng)- hiện Viện đã giải thể. Tuy vậy để lại khá nhiều nghiên cứu sâu, chi tiết, cụ thể về nhiều vấn đề chính sách xã hội.

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply