100 câu trắc nghiệm chọn lọc thi tin học- ôn thi Công chức thuế

100 câu trắc nghiệm chọn lọc thi tin học- ôn thi Công chức thuế. ( các bạn có thể tải thêm nhiều tài liệu khác bằng cách tham gia group này: https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/)

1.    Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?
[A]. Thông qua người sử dụng, khi dùng tay ẩm ướt sử dụng máy tính
[B]. Thông qua hệ thống điện – khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc
[C]. Thông qua môi trường không khí – khi đặt những máy tính quá gần nhau
[D]. Các câu trên đều sai
 
2.    Bạn hiểu Virus tin học là gì?
[A]. Tất cả đều đúng
[B]. Là một chương trình máy tính do con người tạo ra
[C]. Có khả năng tự dấu kín, tự sao chép để lây lan
[D]. Có khả năng phá hoại đối với các sản phẩm tin học
 
3.    Theo bạn, điều gì mà tất cả các virus tin học đều cố thực hiện?
[A]. Lây nhiễm vào boot record                   
[B]. Tự nhân bản
[C]. Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng 
[D]. Phá hủy CMOS
 
4.    Phát biểu nào sau đây về phần mềm diệt virus là không chính xác:
[A]. Phần mềm diệt virus có khả năng diệt mọi virus
[B]. Phần mềm diệt virus có thể phát hiện và diệt được một số loại virus
[C]. Phần mềm diệt virus cần phải được cập nhật thường xuyên để ngăn ngừa các loại virus mới xuất hiện
[D]. Phần mềm diệt virus cần phải được cập nhật thường xuyên để ngăn ngừa các loại virus mới xuất hiện và diệt được một số loại virus
 
5.    Hệ điều hành là:
[A]. Phần mềm ứng dụng                             
[B]. Phần mềm hệ thống
[C]. Phần mềm tiện ích                                 
[D]. Tất cả đều đúng
 
6.    Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là:
[A]. Cuối năm 1999                                      
[B]. Cuối năm 1998
[C]. Cuối năm 1997                                    
[D]. Cuối năm 1996
 
7.    Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?
[A]. USB          
[B]. UPS           
[C]. Hub                                                      
[D]. Webcam
 
8.     Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ?
[A]. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên        
[B]. Là bộ nhớ chỉ đọc
[C]. Là bộ xử lý thông tin                             
[D]. Cả ba câu đều sai
 
9.    Khi kết nối thành một mạng máy tính cục bộ và các thiết bị, thiết bị nào sau đây có thể được chia sẻ để sử dụng chung?      
[A]. Máy in             
[B]. Micro          
[C]. Webcam                                                         
[D]. Đĩa mềm
 
10.Khi làm việc trong mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên trên mạng ta nháy đúp chuột chọn biểu tượng :
[A]. My Computer                                        
[B]. My Document
[C]. My Network Places                             
[D]. Internet Explorer
 
11.Trong mạng máy tính, thuật ngữ  Share có ý nghĩa gì?
[A]. Chia sẻ tài nguyên                               
[B]. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng
[C]. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ    
[D]. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ
 
12.Để truy nhập một trang Web qua địa chỉ Internet của nó bằng Internet Explorer, sau khi đã khởi động Internet Explorer và kết nối thành công, ta nhập vào khuông Address địa chỉ Internet của trang Web mà ta cần truy nhập, rồi:
[A]. Vào menu File/Save (hoặc gõ tổ hợp phím Ctrl + S)
[B]. Gõ phím Enter
[C]. File/Close
[D]. File/Exit
 
13.Để đặt một trang trống làm trang chủ (luôn được mở khi khởi động Internet Explorer), chọn:
[A]. Tools/Internet Options/ Use Default
[B]. Tools/Internet Options/Use Current
[C]. Tools/Internet Options/Use Blank
[D]. Tools/Internet Options/Settings
 
14.Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi?
[A]. Excel        
[B]. Calculator        
[C]. MS Word                                                           
[D]. Notepad
 
15.Trong Windows XP, từ Shortcut có ý nghĩa gì?
[A]. Tạo đường tắt để truy cập nhanh      
[B]. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền
[C]. Đóng các cửa sổ đang mở                      
[D]. Tất cả đều sai
 
16.Người và máy tính giao tiếp thông qua:
[A]. Bàn phím và màn hình                        
[B]. Hệ điều hành
[C]. RAM                                                     
[D]. Tất cả đều đúng
 
17.Trong Windows XP, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy?
[A]. Alt+Esc                
[B]. Ctrl+Esc                   
[C]. Ctrl+Alt+Esc
[D]. Không có cách nào khác, đành phải nhấn nút Power Off
 
18.Bạn hiểu Macro Virus là gì ?
[A]. Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)
[B]. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
[C]. Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của Word và MS Excel
[D]. Tất cả đều đúng
 
19.Trong Windows XP, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện
[A]. File – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
[B]. Window – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
[C]. Start – Settings – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
[D]. Tools – Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
 
20.Trong Windows XP, để kiểm tra không gian đĩa và chưa được sử dụng, ta thực hiện ?
[A]. Trong Windows XP không thể kiểm tra không được mà phải dùng phần mềm tiện ích khác
[B]. Nháy đúp Computer – Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra – Chọn Properties
[C]. Cả 2 câu đều sai
[D]. Cả 2 câu đều đúng
 
21.Trong Windows XP, ở cửa sổ Explore, theo bạn tiêu chí nào sau đây không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư mục?
[A]. Tên tệp                                                  
[B]. Tần suất sử dụng
[C]. Kích thước tệp                                       
[D]. Kiểu tệp
 
22.Trong Windows XP, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách?
[A]. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
[B]. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối
[C]. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
[D]. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
 
23.Để có thể khởi động Windows XP ở dạng Safe Mode, sau khi bật máy cần ấn phím nào?
[A]. Ctrl + Alt + Del
[B]. Del
[C]. F1
[D]. F8
 
24.          Trong Windows XP các Driver là
[A]. Chương trình dạy lái xe ô tô
[B]. Chương trình hướng dẫn sử dụng Windows XP
[C]. Chương trình giúp chạy các ứng dụng DOS trên Windows XP
[D]. Chương trình giúp Windows XP điều khiển các thiết bị ngoại vi
 
25.          Để sao chép ảnh của toàn bộ một cửa sổ đang hoạt động trong Windows XP vào Clipboard để sau này dán ảnh vào một ứng dụng khác ta cần
[A]. Ấn phím Print Screen
[B]. Ấn tổ hợp phím Alt + Print Screen
[C]. Ấn tổ hợp phím Alt + F12
[D]. Dùng lệnh Edit / Copy
 
26.          Trong hệ điều hành Windows XP, tên của thư mục được đặt:
[A]. Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục
[B]. Bắt buộc không được có phần mở rộng
[C]. Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tập tin
[D]. Bắt buộc phải có phần mở rộng
 
27.Trong MS Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:
[A]. Microsoft Equation                             
[B]. Ogranization Art
[C]. Ogranization Chart                                
[D]. Word Art
 
28.Trong MS Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:
[A]. Chọn menu lệnh Edit – Copy                 
[B]. Bấm tổ hợp phím Ctrl – C
[C]. Cả 2 câu a. b. đều đúng                      
[D]. Cả 2 câu a. b. đều sai
 
29.Trong soạn thảo MS Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:
[A]. Tools – Insert Table
[B]. Insert – Insert Table
[C]. Format – Insert Table
[D]. Table – Insert Table
 
30.Trong soạn thảo văn bản MS Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện :
[A]. Format – Drop Cap                             
[B]. Insert – Drop Cap
[C]. Edit – Drop Cap                                     
[D]. View – Drop Cap
 
31.Trong soạn thảo MS Word, công dụng của tổ hợp Ctrl – F là:
[A]. Tạo tệp văn bản mới                              
[A]. Lưu tệp văn bản vào đĩa
[C]. Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo
[D]. Định dạng trang
 
32.Trong soạn thảo MS Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:
[A]. File – Properties                                     
[B]. File – Page Setup
[C]. File – Print                                             
[D]. File – Print Preview
 
33.Trong soạn thảo MS Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:
[A]. Insert         
[B]. Tab             
[C]. Del                                                         
[D]. CapsLock
 
34.Khi đang làm việc với MS Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó?
[A]. Luôn luôn ở trong thư mục Office
[B]. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents
[C]. Bắt buộc ở trong thư mục MS Word
[D]. Cả 3 câu đều sai
 
35.Trong soạn thảo văn bản MS Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện
[A]. File – Save                                             
[B]. File – Save As
[C]. Window – Save                                      
[D]. Window – Save As
 
36. Trong MS Word, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong MS Word :
[A]. Chọn menu lệnh Edit – Open                 
[B]. Chọn menu lệnh File – Open
[C]. Chọn menu File – Close
[D]. Cả 2 câu a. b. dều sai
 
37.Trong MS Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu  văn bản ?
[A]. Shift+Home                                           
[B]. Atl+Home
[C]. Ctrl+Home                                           
[D]. Ctrl+Alt+Home
 
38. Trong soạn thảo MS Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục :
[A]. Portrait        
[B]. Right           
[C]. Left                                                        
[D]. Landscape
 
39.Trong soạn thảo văn bản MS Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện :
[A]. File – Close                                           
[B]. File – Exit
[C]. File – New                                              
[D]. File – Save
 
40.Trong soạn thảo văn bản trong MS. Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
[A]. View – Symbol                                      
[B]. Format – Symbol
[C]. Tools – Symbol                                      
[D]. Insert – Symbol
 
41.Trong MS Word, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:
[A]. Edit – AutoCorrect Options…                
[B]. Window – AutoCorrect Options…
[C]. View – AutoCorrect Options…               
[D]. Tools – AutoCorrect Options…
 
42.Trong khi soạn thảo văn bản trong MS Word, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới :
[A]. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter                
[B]. Bấm phím Enter
[C]. Bấm tổ hợp phím Shift – Enter               
[D]. Word tự động, không cần bấm phím
 
43.Khi soạn thảo văn bản trong MS Word, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng (Table) ta bấm phím:   
[A]. ESC        
[B]. Ctrl          
[C]. CapsLock                                                    
[D]. Tab
 
44.Trong trình soạn thảo MS Word, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:
[A]. Insert – Page Numbers                        
[B]. View – Page Numbers
[C]. Tools – Page Numbers                           
[D]. Format – Page Numbers
 
45.Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện :
[A]. Insert – New                                          
[B]. View – New
[C]. File – New                                             
[D]. Edit – New
 
46.Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện :
[A]. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn       
[B]. Bấm tổ hợp phím Ctrl – A
[C]. Nháy chuột vào từ cần chọn                  
[D]. Bấm phím Enter
 
47.Khi soạn thảo văn bản trong MS Word, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn :
[A]. Edit – Print Preview                               
[B]. Format – Print Preview
[C]. View – Print Preview                             
[D]. File – Print Preview
 
48.Trong MS Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản?
[A]. Shift+End                                              
[B]. Alt+End
[C]. Ctrl+End                                              
[D]. Ctrl+Alt+End
 
49.Trong soạn thảo MS Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
[A]. View – Symbol                                      
[B]. Format – Symbol
[C]. Tools – Symbol                                      
[D]. Insert – Symbol
 
50.Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:
[A]. Tools – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
[B]. File – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
[C]. Format – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
[D]. View – Option… Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every
 
51.Trong soạn thảo MS Word, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:
[A]. Format – Font
[B]. Format – Paragraph
[C]. Cả 2 câu đều đúng                                 
[D]. Cả 2 câu đều sai
 
52.Nếu muốn đánh dấu vào đầu các đoạn trong một khối văn bản đã được bằng cách bôi đen (mỗi đoạn khi soạn thảo được kết nối bởi việc gõ phím Enter để xuống dòng), ta có thể vào Menu:
[A]. Format/Bullets and Numbering/Numbered
[B]. Format/Bullets and Numbering/Bulleted
[C]. Format/Bullets and Numbering/Outline Numbered
[D]. Format/Paragraph/Indents and Spacing
 
53.Nếu muốn tạo một khung chữ nhật bao quanh một đoạn văn bản đã được chọn, ta có thể thực hiện từ Menu sau:
[A]. Format/Boders and Shading/Boders/Box
[B]. Format/Boders and Shading/Page Boders/Box
[C]. Format/Boders and Shading/Boders/None
[D]. Format/Boders and Shading/Shading
 
54.Chia một đoạn văn bản thành các cột, thực hiện:
[A]. Vào Format/Columns/Width and spacing
[B]. Vào Format/Columns/Presets
[C]. Vào Format/Paragraph/Line and Page Breaks
[D]. Vào Format/Paragraph/Indents and Spacing
 
55.Trong một đoạn đã được tạo trong MS Word có một cột ghi các con số. Để sắp xếp lại các dòng của bảng theo thứ tự tăng dần, sau khi đánh dấu (bằng cách bôi đen) cột được chọn làm căn cứ để sắp xếp rồi thực hiện:
[A]. Table/Sort/Type/Number/Descending
[B]. Table/Sort/Type/Text/Ascending
[C]. Table/Sort/Type/Number/Ascending
[D]. Table/Sort/Type/Text/Descending
 
56.Để tạo một bảng có m dòng, n cột ta có thể đưa con trỏ tới vị trí cần tạo bảng rồi thực hiện tại:
[A]. Table/Insert/Table
[B]. Table/Draw Table/Tables and Borders
[C]. Table/Table AutoFormat/Category
[D]. Table/Table AutoFormat/Preview
 
57.Dùng tổ hợp phím Shift +   để:
[A]. Bôi đen (đánh dấu) dòng đứng trước con trỏ
[B]. Bôi đen (đánh dấu) dòng đứng sau con trỏ
[C]. Bôi đen (đánh dấu) một từ đứng sau con trỏ
[D]. Bôi đen (đánh dấu) dòng đến vị trí con trỏ
 
58.Đặt kích thước lề cho các trang văn bản, thực hiện:
[A]. Vào File/Page Setup/Margins
[B]. Vào File/Page Setup/Page
[C]. Vào File/Page Setup/Layout
[D]. Vào File/Page Setup/Document Grid
 
59.Dùng tổ hợp phím Shift + Home để chọn (đánh dấu bằng cách bôi đen):
[A]. Kể từ vị trí con trỏ đến đầu văn bản
[B]. Kể từ vị trí con trỏ đến đầu dòng
[C]. Kể từ vị trí con trỏ đến đầu trang văn bản
[D]. Kể từ vị trí con trỏ đến cuối trang văn bản
 
60.Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P, để:
[A]. Về trang sau
[B]. Di chuyển đến trang cần tìm
[C]. In văn bản
[D]. Xóa văn bản
 
61.Tổ hợp phím Ctrl + Shift + = sẽ chuyển vùng đưọc chọn:
[A]. Đặt lên cao (thành chỉ số trên)
[B]. Đặt xuống thấp
[C]. Đặt vào giữa dòng
[D]. Đặt vào cuối dòng
 
62.Muốn chèn vào văn bản một ký tự đặc biệt (thí dụ: một dấu mũi tên hoặc một ký hiệu toán học), ta đưa con trỏ vào vị trí cần chèn rồi vào menu Insert/Symbol. Trong bảng Symbol mới xuất hiện, ta tìm và đánh dấu vào ký tự cần chọn. Sau đó:
[A]. Bấm chuột vào nút Autocorrect. Trong bảng mới xuất hiện, bấm nút OK.
[B]. Bấm chuột vào nút Insert
[C]. Bấm chuột vào nút Shortcut Key. Trong bảng mới xuất hiện, bấm nút Close
[D]. Bấm chuột vào nút Shortcut Key. Trong bảng mới xuất hiện, bấm nút Cancel
 
63.Giả sử trong một bảng đã được tạo trong MS Word có một cột ghi các con số (thí dụ: số người lao động của các đợn vị trong một cơ quan). Nếu muốn tự động tính tổng các con số đó và ghi các kết quả vào dòng cuối cùng của cột này, ta có thể di chuyển con trỏ đến ô cuối cùng của cột số đó và thực hiện:
[A]. Table/Formula/Product(above) 
[B]. Table/Formula/Sum(above)
[C]. Table/Formula/Paste function/Count
[D]. Table/Formula/Paste function/Round
 
64.Để chèn một hình ảnh vào văn bản, ta có thể bắt đầu từ các thao tác sau:
[A]. Insert/Picture/WordArt
[B]. Insert/Picture/Chart
[C]. Insert/Picture/From File
[D]. Insert/Picture/Clip Art
 
65.Để chèn một công thức toán học vào văn bản, thực hiện:
[A]. Insert/Object/Creat New/Microsoft Excel Chart
[B]. Insert/Object/Creat New/Graph Chart
[C]. Insert/Object/Creat New/Microsoft Equation 3.0
[D]. Insert/Object/Creat New/ Microsoft Excel Worksheet
 
 
66.Để trên màn hình MS Word hiển thị thước đo, ta có thể thực hiện bằng cách:
[A]. Insert/Symbol
[B]. View/Toolbar
[C]. View/Ruler
[D]. View/Markup
 
67.Trên màn hình MS Word, muốn hiển thị các biểu tượng trợ giúp cho việc kẻ đường thẳng, mũi tên, chữ nhật, … để sử dụng thuận tiện cho việc kẻ vẽ, ta thực hiện như sau:
[A]. Vào View/Toolbars. Trong bảng mới xuất hiện, bấm chuột vào chữ Drawing
[B]. Vào View/Toolbars. Trong bảng mới xuất hiện, bấm chuột vào chữ Forms
[C]. Vào View/Toolbars. Trong bảng mới xuất hiện, bấm chuột vào chữ Frames
[D]. Vào View/Toolbars. Trong bảng mới xuất hiện, bấm chuột vào chữ Picture
 
68.Trong văn bản đã được soạn thảo, muốn đổi một nhóm ký tự cũ bởi một nhóm ký tự mới, và muốn việc thay đổi được thực hiện ngay một lần cho tất cả mọi trường hợp có trong văn bản. Thực hiện vào Edit/Replace, sau đó:
[A]. Tại ô Find what gõ nhóm ký tự cũ và tại ô Replace with nhóm ký tự mới. Sau đó, ta bấm chuột vào nút Replace
[B]. Tại ô Find what gõ nhóm ký tự cũ và tại ô Replace with nhóm ký tự mới. Sau đó, ta bấm chuột vào nút Replace All
[C]. Tại ô Find what gõ nhóm ký tự mới và tại ô Replace with nhóm ký tự cũ. Sau đó, ta bấm chuột vào nút Replace All
[D]. Tại ô Find what gõ nhóm ký tự cũ và tại ô Replace with nhóm ký tự mới. Sau đó, ta bấm chuột vào nút Replace
 
69.Nếu muốn có một khối văn bản đã chọn (đã đánh dấu bằng cách bôi đen) được in theo kiểu chữ nghiêng, đậm, ta có thể làm như sau:
[A]. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, I trên thanh công cụ
[B]. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu I, U trên thanh công cụ
[C]. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, I, U trên thanh công cụ
[D]. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, U trên thanh công cụ
 
70.Để đặt thanh công cụ tiêu chuẩn trên màn hình Microsoft Word, thực hiện:
[A]. Tools/Options/Edit
[B]. Tools/Macro/Macros
[C]. Tools/Customize/Toolbars
[C]. Tools/Customize/Commands
 
71.Để in các trang chẵn, thực hiện:
[A]. File/Print/All Pages in ranges
[B]. File/Print/ Print/Odd Pages
[C]. File/Print/ Print/Even Pages
[D]. Cả 2 câu A. B. đều sai
 
72.Để căn lề phải văn bản đang soạn thảo, ta có thể thực hiện:
[A].
[B].
[C].   
[D]. Cả 2 câu A. B. đều đúng
 


73.Để thêm một cột vào bảng hiện có, sau khi đánh dấu (bằng cách bôi đen) khối cột ở vị cần thêm, ta thực hiện Menu Table/Insert/Columns to the Right. Khi đó cột bị đánh dấu sẽ là:
[A]. Bị đẩy sang phải cột mới thêm
[B]. Bị đẩy sang trái cột mới thêm
[C]. Bị xóa đi
[D]. Cả 2 câu A. B. đều sai
 
74.Trong Microsoft Word, để ra khỏi MS Word, thực hiện:
[A]. Vào File/Save
[B]. Vào File/Close
[C]. Vào File/Exit
[D]. Vào File/Open
 
75.Nếu muốn đánh số thứ tự vào đầu đoạn trong một khối văn bản đã được chọn bằng cách bôi đen (mỗi đoạn khi soạn thảo được kết thúc bởi việc gõ phím Enter để xuống dòng), ta có thể vào Menu.
[A]. Format/Bullets and Numbering/Bulleted
[B]. Format/Bullets and Numbering/Numbered
[C]. Format/Paragraph/Indents and Spacing
[D]. Format/Paragraph/Line and Page Breaks
 
76.Để chèn chữ nghệ thuật vào văn bản, ta có thể bắt đầu từ các thao tác sau:
[A]. Insert/Picture/WordArt
[B]. Insert/Picture/Chart
[C]. Insert/Picture/From file
[D]. Insert/Picture/AutoShape
 
77.Để vẽ một đoạn thẳng ta có thể làm như sau: Nháy chuột vào biểu tượng Line (có hình đoạn thẳng ), khi đó con trỏ chuột sẽ có hình chữ thập (+). Di chuyển dấu chữ thập đến điểm đầu đoạn thẳng cần vẽ rồi:
[A]. Bấm và giữ nút chuột trái. Rê chuột đến điểm cuối đoạn thẳng cần vẽ rồi thả nút chuột ra
[B]. Bấm và giữ nút chuột phải. Rê chuột đến điểm cuối đoạn thẳng cần vẽ rồi thả nút chuột ra
[C]. Gõ phím Enter. Di chuyển con trỏ chuột đến điểm cuối đoạn thẳng cần vẽ rồi gõ phím Enter một lần nữa
[D]. Cả 2 câu B. C. đều đúng
 
78.Để xóa một ký tự phía trước con trỏ, thực hiện dùng phím sau:
[A]. Delete
[B]. Ctrl+Backspace(← )
[C]. Backspace(←)
[D]. Alt + Backspace(←)
 
79.Trong Microsoft Word, để xem trang văn bản trên toàn bộ màn hình, thực hiện:
[A]. View/Markup
[B]. View/Document Map
[C]. View/Full Screen
[D]. View/Thumbnails
 
83.Trong Microsof Excel, kết quả của biểu thức: =AND(3+2=5,5>8); cho giá trị:
[A]. TRUE AND FALSE
[B]. FALSE
[C]. TRUE
[D]. FALSE AND TRUE
 
84.Trong Microsof Excel, có dữ liệu tại các ô như sau:
 
A
B
C
D
1
3
 
7
2
2
4
8
9
5
3
2
7
5
3
Công thức ở ô B1 là: =AVERAGE(MIN(A2:B3),C2,SUM(D1:D3)). Giá trị trả về trong ô B1 là:
[A]. 7
[B]. 4
[C]. 5
[D]. 16
 
85.Trong Microsof Excel, có dữ liệu tại các ô như sau:
 
A
B
C
D
1
2
5
 
7
2
8
2
9
12
3
3
6
4
23
Công thức ở ô C1 là: =SUM(MIN(A1:B2),C3,D2). Giá trị trả về trong ô C1 là:
[A]. 13
[B]. 14
[C]. 18
[D]. 16
 
86.Trong Microsof Excel, có dữ liệu tại các ô như sau:
 
A
B
C
D
1
2
5
3
 
2
10
9
2
7
3
14
6
4
8
Công thức ở ô D1 là: =MAX(MAX(A1:B2),SUM(C2:D3)). Giá trị trả về trong ô D1 là:
[A]. 21
[B]. 31
[C]. 14
[D]. 18
 
87.Trong Microsoft Excel, kết quả của biểu thức: =OR(3=4,5<6 cho=”” gi=”” o:p=”” tr=””></6>
[A]. TRUE
[B]. FALSE AND TRUE
[C]. FALSE
[D]. TRUE AND FALSE
 
88.Trong Microsoft Excel, kết quả của biểu thức: =AND(3=4,5<6 cho=”” gi=”” o:p=”” tr=””></6>
[A]. TRUE
[B]. FALSE AND TRUE
[C]. FALSE
[D]. TRUE AND FALSE
 
89.Trong Microsoft Excel, có dữ liệu tại các ô sau:
 
A
B
C
D
1
3
2
7
5
2
2
8
9
3
3
 
6
4
8
Công thức ở ô A3 là: =AVERAGE(MIN(A1: B2), SUM(C1: D2)). Giá trị trả về trong ô A3 là:
[A]. 13
[B]. 6
[C]. 15
[D]. 21
 
90.Trong Microsoft Excel có dữ liệu tại các ô sau:
 
A
B
C
D
1
2
 
3
7
2
8
2
9
5
3
4
6
4
2
Công thức của ô B1 là: =SUM(SUM(A2: B3), AVERAGE(C1: D2)). Giá trị trả về trong ô B1 là:
[A]. 12
[B]. 26
[C]. 20
[D]. 46
 
91.Trong Microsoft Excel có dữ liệu tại các ô sau:
 
A
B
C
D
1
22
5
7
15
2
 
19
45
6
3
21
36
32
29
Công thức ở ô A2 là: =MAX(A1, SUM(B1: B3), MAX(C1: D3)). Giá trị trả về trong ô A2 là:
[A]. 22
[B]. 60
[C]. 45
[D]. 88
 
92.Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:
[A]. File – Delete Slide                                  
[B]. Edit – Delete Slide
[C]. Tools – Delete Slide                               
[D]. Slide Show – Delete Slide
 
93. Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:
[A]. Phím F5                                                
[B]. Phím F3
[C]. Phím F1                                                 
[D]. Phím F10
 
94.Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh, …, ta thực hiện :
[A]. Insert – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
[B]. Format – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
[C]. View – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
[D]. Slide Show – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
 

95.Khi đang trình diễn trong MS PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện:
[A]. Nhấp phải chuột, rồi chọn Exit
[B]. Nhấp phải chuột, rồi chọn Return
[C]. Nhấp phải chuột, rồi chọn End Show
[D]. Nhấp phải chuột, rồi chọn Screen

96.Văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy
[A]. A3
[B]. A4
[C]. A5
[D]. A6

97.Các văn bản như giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trên khổ giấy
[A]. A3
[B]. A4
[C]. A5
[D]. A6

98.Đối với những văn bản có phần căn cứ pháp lý để ban hành thì sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu:
[A]. Dấu chấm
[B]. Dấu phẩy
[C]. Dấu chấm phẩy
[D]. Dấu chấm than

99.Văn bản có hai trang trở lên thì phải đánh số trang bằng chữ số:

[A]. La Mã
[B]. Ả-rập
[C]. Cả 2 câu A. B. đều đúng
[D]. Cả 2 câu A. B. đều sai
100. Số trang được trình bày tại góc phải ở cuối trang giấy (phần footer) bằng chữ số Ả-rập, cỡ chữ 13-14, kiểu chữ đứng,
[A]. không đánh số trang thứ nhất
[B]. đánh số trang thứ nhất
[C]. Cả 2 câu A. B. đều đúng
[D]. Cả 2 câu A. B. đều sai
Link tải ở đây:

(bạn phải là mem của group https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/files/ mới tải được: )

Tất cả hơn 5gb tài liệu ôn thi thuế mới nhất:https://ngolongnd.net/2017/01/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-thue-moi-nhat-hien-nay-2017.html
Tổng hợp full bộ đề thi và đáp án từ 2010 đến 2016- rất quý giá: https://ngolongnd.net/2017/02/tong-hop-full-bo-de-dap-an-thi-cong-chuc-thue-tu-2010-den2016.html

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply