Full phần còn thiếu bài giảng thuế thầy Trường- ôn thi công chức thuế

Full phần còn thiếu bài giảng thuế thầy Trường- ôn thi công chức thuế. Trong các bài trước mình đã chia sẻ đầy đủ phần tin học của Thầy Hà. Hầu hết các file bài giảng thuế và lời giản của thầy Trường do bạn Hải và các bạn khác chia sẻ. Trong bài này mình sẽ share nốt slide và bài giảng còn thiếu

Link down đầy đủ phần ghi âm và file phần PDF
– Slide+ file ghi âm ở đây
– phần PDF ở đây

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply

(function($) { $(document).ready(function() { $('header .ux-search-submit').click(function() { console.log('Moew'); $('header form.search_google').submit(); }); }); })(jQuery);