Một số trường hợp hóa đơn sai vẫn được chấp nhận

Một số trường hợp hóa đơn sai vẫn được chấp nhận
Mình mới làm kế toán, nhận hóa đơn của hơn 100 nhà cung cấp mỗi tháng phát sinh thêm vài ông. Mình thấy gần các đơn vị xuất hóa đơn sai đủ kiểu, đủ thể loại. Nhiều nhất vẫn là viết sai địa chỉ…thế nhưng mình cũng chẳng mấy khi trả lại hóa đơn, vẫn nhận gần hết… đơn giản là vì mình có cái công văn này bảo kê.


Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.
Trả lời công văn số 13456/CT-HTr ngày 04/06/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc kê khai điều chỉnh đối với việc xuất hóa đơn GTGT bổ sung và ghi nhận doanh thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.
Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục thuế thành phố Hà Nội, nếu Cục thuế thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 12751/QĐ-CT-KTrT4 ngày 23/5/2011 kiểm tra quyết toán thuế trong các năm 2008, 2009 và 2010 tại Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm và Dịch vụ Di động và ra quyết định truy thu thuế GTGT đầu ra, phạt hành chính và phạt chậm nộp thì Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm và Dịch vụ Di động không được lập hóa đơn điều chỉnh cho phần doanh thu bị cơ quan thuế xử lý truy thu, phạt.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply