Mẫu đơn phúc khảo thi công chức thuế vòng 2 2017 CHÍNH THỨC

Mẫu đơn phúc khảo thi công chức thuế vòng 2 2017 CHÍNH THỨC. Đính kèm file Google driver + folder kết quả . Danh sách phòng và số báo danh ở đây

 

 Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và mức thu phí phúc khảo kết quả thi:

– Thời gian: Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 14/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017 (mẫu Đơn phúc khảo đính kèm).

– Địa điểm:

+ Đối với thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế: nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại phòng 821, Cơ quan Tổng cục Thuế – Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

+ Đối với thí sinh dự tuyển vào Cục Thuế các tỉnh, thành phố: nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Trụ sở Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự tuyển.

– Mức thu phí phúc khảo kết quả thi: 150.000 đồng/bài thi

Như vậy theo thông báo này thì các bạn được phép làm đơn rồi nhờ bạn nộp hộ và nộp tiền

Mẫu đơn phúc khảo thi công chức thuế vòng 2 2017 CHÍNH THỨC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ĐƠN PHÚC KHẢO
 
 
Kính gửi:     – Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016
                    – Cục Thuế tỉnh, thành phố…………………………………….
 
 
Tên tôi là: ……………………………….Nam, nữ:………………………..
Ngày sinh: ………………………………………………………………….
Quê quán: …………………………………………………………………..
Địa chỉ và điện thoại liên lạc: ……………………………………………….
          Đăng ký dự tuyển chức danh: ……………………………………………………………..
Đơn vị dự tuyển: Cục Thuế tỉnh, thành phố………………………………..
Số báo danh:…………………… Phòng thi:……………………………….
Sau khi nhận được kết quả thi vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông báo, kết quả thi của tôi như sau:
          1. Môn Kiến thức chung: ……..điểm.
          2. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết: …….điểm.
          3. Môn ngoại ngữ:…….điểm.
          Với kết quả thi như trên, tôi làm đơn phúc khảo đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:
          1. Môn…………………………………………………………………………………
          2. Môn…………………………………………………………………………………………
          Tôi xin chân thành cảm ơn./.
                                                …….., ngày     tháng    năm 2017
                                                                Người làm đơn

               (Ký và ghi rõ họ tên)

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply