Có việc còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp không (Update 2018)

Có việc còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp không (Update 2018).
Ngày 30/11/2017, ông Trần Mạnh Cường (Hà Nội) nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngày 25/12/2017 có quyết định được hưởng từ ngày 30/12/2017. Ngày 1/1/2018, ông Cường ký HĐLĐ 1 năm với công ty mới, được đóng bảo hiểm từ ngày 1/1/2018. Ông Cường hỏi, ông có được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

Do vậy, quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông bắt đầu từ ngày 25/12/2017 và ngày 1/1/2018 ông ký HĐLĐ với công ty mới thì ông vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Bài viết liên quan về bảo hiểm thấp nghiệp:

Hướng dẫn lĩnh bảo hiểm thất nghiệp 2018
Hướng dẫn lĩnh bảo hiểm thất nghiệp 2018 tại TPHCM
10 ngành có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất Việt Nam hiện nay
Công thức tính lương bảo hiểm thất nghiệp mới nhất (update)
Thủ tục lĩnh và nơi lãnh bảo hiểm thất nghiệp tại TPHCM
Quy trình và cách lĩnh bảo hiểm thất nghiệp 
Còn việc có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply