Tài liệu ôn thi BIDV 2018: Đề và chữa đề thi BIDV 2018

Tài liệu ôn thi ngân hàng BIDV 2018: Đề và chữa đề thi BIDV 2018 từ admin diễn đàn UB chia sẻ lại tới các bạn. Lần đầu tiên từ năm 2013, BIDV thay đổi một loạt các dạng bài tập lớn, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình xử lý, đặc biệt là 3 phần Bài tập lớn.. Đề thi BIDV năm 2018 thực sự là một thử thách vô cùng gian nan của tất cả Ứng viên.

Căn cứ theo nội dung đề thi tuyển vị trí Chuyên viên QLKH, BQT Diễn đàn xin gạch ra một vài lỗi sai chính & cung cấp Đáp án Đề thi như sau:

Bài tập 1: Doanh nghiệp Tràng An chuyên sản xuất phụ liệu hàng gia dụng.

Đây là bài xác định Hạn mức tín dụng theo bảng Kế hoạch tiền mặt – Dạng bài tập thuộc dạng “XƯA NAY HIẾM” trong các đợt thi tuyển của BIDV.

Về nền tảng chung, xác định dòng tiền ròng là sự chênh lệch giữa Dòng tiền vào & Dòng tiền ra. Nếu ứng viên bình tĩnh xác định được các dòng tiền => Chắc chắn sẽ làm được bài.

Đồng thời, BIDV cũng gây khó khăn khi yêu cầu xác định Thặng dư/Thâm hụt tiền mặt, đòi hỏi lập bảng Kế hoạch tiền mặt đúng mới giải quyết được vấn đề.

Đáp án bài 1 như sau:
Dòng tiền ròng tháng 3: 705 triệu
Tháng nào Doanh nghiệp có thặng dư tiền nhiều nhất: Tháng 3
Tháng nào Doanh nghiệp có thâm hụt tiền nhiều nhất: Tháng 5
Đầu tháng 3, Doanh nghiệp sẽ có số dư tiền đầu kỳ là: 1610 triệu
Hạn mức tín dụng 6 tháng: 2270 triệu

Bài tập 2: Doanh nghiệp vay 300 tỷ đồng

Đáp án bài 2 như sau:
Lợi nhuận sau thuế 2009: 10 tỷ
Khấu hao 2008: 15 tỷ
Thay đổi VLĐ năm 2014: 1.91 tỷ
Khả năng trả nợ năm nào hiều nhất: 2014
Thời gian vay: 6 năm

Bài 3: Công ty TNHH LIANG 

Đây là dạng bài tập Tài trợ Dự án, với format gần giống với đề thi năm 2017 .
Tuy nhiên, BIDV tiếp tục đưa ra các bẫy khi đưa ra Chi phí khảo sát, là Chi phí chìm, không tính vào Vốn đầu tư và Dòng tiền.

Đáp án bài 3 như sau:
Chi phí bằng tiền dự án cuối năm 1,2,3: 189.600; 245.700; 330.000
Dòng tiền ròng cuối năm 1,2,3: 50.320; 65.440; 98.000
IRR = 17.73%
NPV = 14.697,26 USD
Các phát biểu sau, phát biểu nào chính xác: II & V

BQT Diễn đàn UB

 

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply