Tải full giáo trình SEO Google pdf chính thức từ Google

Tải full giáo trình SEO Google pdf  chính thức từ Google. Đây là giáo trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm kinh điển dành cho các bạn muốn học về SEO.

Link tải: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com.vn/vi/vn/intl/vi/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-vi.pdf

Đọc nhiều tuần qua:

Leave a Reply